söndag 4 april 2010

Fisk, kött, vego?

Det blir alltmer uppenbart att alla människor måste börja se över sin konsumtion av animaliska produkter. Det handlar då inte enbart om rött kött, utan även fisk, skaldjur, ägg, mejeriprodukter och kyckling. Produktionen och transporterna av kött är bevisligen ett hot mot vårt klimat. Att en kost innehållande kött innebär en större påfrestning på jorden än en vegetarisk är konstaterat av forskare sedan länge då köttproduktionen innefattar bl. a ökad användning av åkermark och därmed större spridning av miljögifter och avskogning. Jag har själv bevittnat och arbetat som volontär i den atlantiska regnskogen i Brasilien och bevittnat den fruktansvärda avskogning som ägt rum längs Brasiliens kust av främst två skäl (men det finns även andra skäl). Dels bauxitutvinning vilken tagit fart på senare år, men det som i första hand var anledningen var att man ville få betesmarker åt kor. Odling av soja för att producera boskapsfoder är ytterligare en anledning tillsammans med Paranötsodlingar.
Kött är alltså en stor miljöbov om inte den allra största och vi måste minska vår köttkonsumtion med ca 75 % enligt prognoser för att det skall vara hållbart. Till råga på allt är ju dessutom rött kött direkt hälsovådligt.

I köttätandet ingår också fiskätandet (som visserligen är ett nyttigare alternativ till det röda köttet). Idag är det allt svårare för fiskare att bedriva ett småskaligt fiske och överleva vilket är djupt oroande, inte för bara fisket i sig som näringsverksamhet utan naturligtvis också för den biologiska mångfalden och den ekologiska balansen i våra världshav.
För de svenska fiskarna som traditionellt varit inriktade främst på torsk, sill och strömming, räkor och ål ser försörjningsmöjligheterna allt annat än ljusa ut inför framtiden.
Idag är ålfiske nästan uteslutet pga. att ålynglena som simmar upp i västerhaven och östersjön, minskat med mer än 99 %! Torskfiske i Östersjön är uteslutet pga. att torsken är nästan slut, och detta gäller ju tyvärr inte bara Östersjön. Sill och strömming går fortfarande att fiska, men bestånden sjunker stadigt på de allra flesta håll (med enstaka undantag). Räkfisket på västkusten är snart det enda hållbara fisket vi har.
I detta ligger egentligen inte någon djupare värdering för tillfället utan det är endast tänkt som ett konstaterande. Vi måste alla ta ett gemensamt ansvar för den biologiska mångfalden, vår egen och vår jords hälsa och det faktum att det måste tas upp till diskussion på rikspolitisk och världspolitisk nivå att vår jord inte klarar av den kosthållning som vi just nu bedriver.

Visst ska vi kunna fortsätta ha en blandkost, men mängden animalisk föda som vi stoppar i oss MÅSTE helt enkelt minska!
Att få alla människor till att gå ner på att äta kött en dag i veckan, fisk en dag och skaldjur en dag vore en start, och också en vinst för folkhälsan. Vi måste få till attitydförändringar då det gäller vår kost. Vi har anpassat oss, inte bara till en livsstil som inte är ekologiskt hållbar, utan som inte ens är naturlig för våra kroppar. Vi är inte fullt utvecklade för att äta kött varje dag vilket de allra flesta människor i västvärlden trots allt gör. Vi klarar helt enkelt inte av att smälta alla dessa mängder vilket antagligen är en av orsakerna till att köttkonsumtionen ökar risken för att drabbas av tarmcancer.

Fisk är som sagt ett nyttigare alternativ, men det är inte hållbart att äta fisk i nuvarande mängder, och då fisk också används till så mycket annat som är fullkomligt obegripligt som Omega-3-tabletter, fiskleverolja och andra produkter som vi inte skulle behöva om vi åt fisken som den är, så ökar risken för utfiskning. Det småskaliga fisket är inte hotet i första hand. Det stora hotet är de gigantiska flytande fiskfabrikerna, dessa monster utan hemland som ingen vet riktigt vilka lagar som ska gälla för. De rensar områden totalt på inte bara den art de i första hand vill dra upp, utan ofta flera andra arter som är beroende av målarten och i vissa fall alla arter! De förstör dessutom bottnar med sitt trålande och därmed habitatet för alla arter i det område de verkar. Dessa fiskfabriker måste bort ifrån marknaden, de måste förbjudas inte imorgon utan IDAG (helst igår)! Här finns en liten guide över vad som åtminstone 2007 var OK, eller inte, att äta från havet.

Både fiskfabrikerna och deras förstörande av miljö och ekologi och dessutom utkonkurrerande av småskaligt fiske utfört av mindre båtar, världens gigantiska köttproduktion och var man/kvinnas köttkonsumtion borde vara självklara politiska frågor, men av någon anledning så anses "Förbifart Stockholm" och skatteavdrag för att folk går ut med ens hund vara viktigare valfrågor. Varför?!?!?!

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar