onsdag 7 april 2010

Dawit Isaak 3118 dagar... (updated)

Bakgrund:

I 3118 dagar har Dawit Isaak suttit fängslad i Eritrea. Isaak är svensk-eritreansk journalist. Han kom som flykting från Eritrea till Sverige 1987 och blev svensk medborgare 5 år senare. Han återvände sedermera till Eritrea då landet blev självständigt men då gränsstrider blossade upp med Etiopien återvände Dawit och hans familj till Sverige 1998. Ett år senare åkte Dawit tillbaka till Eritrea för att arbeta för den fria pressen i landet och tidningen Setit. Då den fria pressen publicerade ett öppet brev skrivet av ett antal politiker vilka krävde reformer och demokratiseringar av landet greps dessa politiker och ett antal journalister däribland Dawit Isaak. Detta skedde i skymundan då världens ögon nästan uteslutande riktades mot New York i september 2001.
Sedan den 23/9 2001 har (med undantag för tre dagar) Dawit suttit fängslad utan att någonsin blivit dömd för någonting eftersom någon rättegång aldrig hållits. Han har sedan dess fått träffa läkare endast vid två tillfällen, bland annat för tortyrskador i april 2002. Den 19/11 2005 släpptes Dawit Isaak ur fängelset Karsheli beläget i centrala Asmara i Eritrea. Glädjen var stor bland Dawits nära och kära och de stödgrupper som arbetat under lång tid för att få honom fri. Glädjen blev dock kortvarig eftersom Dawit tre dagar senare fängslades igen på väg till ett läkarbesök. Enligt regeringen hade han enbart fått permission för en hälsoundersökning. Sedan dess har inga internationella eller svenska representanter fått träffa Isaak. Eritreas regering hänvisar till att han är Eritreansk medborgare och att det därför är en intern angelägenhet.
Nya uppgifter om Dawit har ny dykt upp:

Enligt en nyligen avhoppad fd. fångvaktare från fängelset där Dawit sitter som fånge nummer 36, så är Isaak ständigt belagd med handfängsel, och sitter i en 12 kvadratmeter stor cell utan säng, isolerad. Fångarna i fängelset har inte tillåtelse att samtala, eller prata överhuvudtaget. Han vet inte var han befinner sig, och inte heller vem som sitter i cellen bredvid (förutom att denna benämns "fånge nr. 34). Förhållandena är fullkomligt omänskliga, ovärdiga den absolut grövsta brottsling. Det här handlar dock om politiska fångar - människor som velat förändra och förbättra Eritrea. 
Enligt vakten är fängelset tänkt som "sista anhalten". Dvs. man sätts i fängelset enbart för att dö. Det verkar som att man trots detta skall hållas vid liv så länge som möjligt under de förhållanden som råder för att man ska lida maximalt innan man långsamt tynar bort och dör.

Den svenska regeringen vill inte gå ut med vad de gör för att trycka på den eritreanska regeringen, men uppenbart är att de gör på tok för lite. 
Vad hade egentligen skett om det hade handlat om en svensk medborgare utan eritreanskt medborgarskap som satt i fängelset? Vad hade hänt om det var utrikesminister Carl Bildt själv som satt i fängelset? Hade de diplomatiska påtryckningarna varit lika snälla och timida som nu då? Nej, knappast.

Efter den nya information som kommit om Isaaks hälsa och de förhållanden han befinner sig under, så måste den svenska regeringen ta i med hårdhandskarna! Det är dessutom bråttom! 
Vi måste använda alla icke militära verktyg som vi har till förfogande där ekonomiska verktyg antagligen är det som är allra mest effektivt. All handel med, och alla bistånd till Eritrea måste med omedelbar verkan stoppas inte bara från Sverige utan även från EU. 
Den eritreanska regeringen måste släppa - inte bara Isaak - utan alla de politiska fångar som man har fängslat utan rättegång, och det NU!

Vår svenska "landsfader" reinfeldt har pinsamt uppgivet sagt att det är "nära på omöjligt att få Dawit Isaak släppt" och vår svenska utrikesminister Bildt har aldrig ens besökt landet men hävdar ändå att varje sten som finns är uppvänd! Om man säger på detta vis så är man naturligtvis arbetsskygg, feg, icke regeringsduglig och även ett praktsvin!
        Det är fruktansvärt och det är cyniskt, det är slött och respektlöst och det är ett hån mot Dawit Isaak, mot hans familj och vänner, mot svenska medborgare i utlandet, mot fri journalistik, mot rättssäkerhet, mot yttrandefrihet, mot demokrati och mot mänskliga rättigheter! Vare sig det är så att Dawit Isaak är fängslad för att ha bedrivit politisk aktivitet som hans företrädare hävdar, eller om det är så som Thomas C. Mountain hävdar nämligen att Isaak är fängslad för skattebrott och annan ekonomisk brottslighet samt misstänkt för konspirationsplaner gentemot Eritrea, så är han fängslad utan rättegång (kom dock ihåg att han fängslades tillsammans med flera andra journalister och 15 politiker vilket ganska kraftigt styrker Dawits företrädares påståenden). En person med svenskt medborgarskap som fängslas utan rättegång skall den svenska regeringen stå upp för! Jag ryser av tanken på att jag skulle ha fängslats i något av de länder jag har befunnit mig i utan aktiv hjälp från den svenska regeringen och utan att få träffa någon som inte var anställd på fängelset där jag satt...
Det är ingen nyhet att vi har en skitregering, men någonstans måste väl gränserna vara nådda för vad en skitregering kan tillåtas göra (eller inte göra, snarare)?!

Läs gärna:
Centralt
I love Eritrea (för att få en annan bild, men kom ihåg att ingen sida har alla fakta man måste bilda sin egen uppfattning och inte bara svälja allt man läser vilken sida det än kommer ifrån. Dvs. kom ihåg att Thomas C. Mountain är en man bosatt i Eritrea och därmed troligtvis inte har någon som helst kritik att rikta mot regimen, alla människor som är bosatta på en plats är inte automatiskt insatta i allt som sker)
SKTF
Free Dawit
Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar