onsdag 7 april 2010

Carlgren fortsätter med vargutrotningspolitiken (mitt 300:de inlägg!)

Den sk. miljöministern Andreas Carlgren fortsätter att tro på licensjakt på varg som ett positivt medel för att få en livskraftig svensk vargstam. Han flaggar redan för att en "begränsad licensjakt" kommer genomföras även nästa år. Detta är fullkomligt oerhört! Analysen och rapporterna kring årets licensjakt är inte klara och ändå går ministern ut med detta hårresande uttalande. Ministern ville av Naturvårdsverket ha svar på ett antal frågor, nämligen:


 1. om genetiskt värdefulla individer skyddades tillräckligt i samband med jakten
 2. Hur många jägare som ska vara inblandade vid nästa licensjakt
 3. Om rapporteringen fungerat
 4. Har jägarna tagit sitt ansvar 

Det är fullkomligt självklart att genetiskt värdefulla individer strök med i årets jakt om inte så vore det ett statistiskt mirakel. Det fanns nämligen inte någon genetisk analys gjord på vargarna och inte heller någon på plats i skogarna som hade möjlighet att veta vilka individer som var inavlade eller ej.
Det är dessutom självklart att alldeles på tok för många jägare (12 000) var inblandade i årets jakt som enbart handlade om att få med sig en laglig trofé hem. Om det ska ske jakt nästa år på varg så skall denna enbart utföras av utbildad personal från naturvårdsverket som i sällskap med veterinär väljer ut vilka individer man kan avliva. I samband med avlivningen så skall dessa individer genast ersättas med utländska vargar. Dvs. utan dröjsmål och utan hänsyn till om jägarnas riksförbund är med på noterna eller ej. Det ska alltså inte tillåtas vara en massa skjutglada galningar ute i skogen som skjuter av varg för nöjes skull!
Rapporteringen fungerade väl inte särskilt bra får man säga med tanke på att överskjutning ägde rum i två län.
Jägarna har väl någorlunda tagit sitt ansvar antar jag eftersom deras ansvar var begränsat till att skjuta, rapportera och sno med sig skinnet hem. Hur rapporteringen fungerar är inte jägarnas ansvar. Då det gäller attitydförändringar däremot har ansvaret inte tagits vilket det finns ett antal exempel på.

Det är märkligt att det bara finns två partier i riksdagen (Miljöpartiet och Vänsterpartiet) som förstår hur orimlig jakten på varg är, både ur biologisk och moralisk synvinkel. Och att det är orimligt att bedriva jakt på en så sårbar djurart i vår fauna när arten alldeles nyss överstigit etappmålet om 200 individer. Det är dessutom oerhört märkligt att miljöminister Carlgren (en tidigare vargkramare) anser att antalet vargar - nu när etappmålet om 200 individer är uppnått - maximalt får uppgå till 210 individer. Varför i hela fridens namn då?!
Betyder detta att antalet vargar måste hålla sig konstant mellan 200 och 210 individer? Eller betyder det att det kvittar hur få vargarna blir bara de inte blir fler än 210? Är 210 individer verkligen en livskraftig vargstam, och är det troligare att de friska vargarna blir fler bara för att man urskiljningslöst skjuter bort 10 % av den existerande populationen, som dessutom visade sig vara rätt frisk?


Att Carlgren har goda intentioner tvivlar jag inte på, men han har rejält misslyckade medel för att uppnå resultat. Att han ställer sig bakom att hålla vargstammen på max 210 individer är också fullkomligt okunnigt och jag finner det oansvarigt av en miljöminister att inte lyssna på och luta sig mot aktuell forskning inom området. Jag skulle självklart också vilja se en ökad acceptens för vargen i vargtäta områden, vem skulle inte vilja det? Att det skulle ge en större acceptens, att man får skjuta vargarna tror jag däremot inte en sekund på, och vi har ju också fått se exempel på att så inte är fallet i form av de tjuvskjutningar som skedde kort efter avslutad licensjakt och Jägarnas riksförbunds fula men föga oväntade avhopp ifrån överenskommelsen med Naturvårdsverket och regeringen.

Intressant

2 kommentarer:

 1. Dessutom skjuts ju vargar lite då och då för att de rivit en eller annan ren eller ett får eller kommit för nära någon stuga, förutom de som tjuvskjutits.
  Har Carlgren räknat in dessa djur?

  SvaraRadera
 2. Jag tror inte det. Vi ska komma ihåg också att vår svenska vargstam också korsar gränsen till Norge titt som tätt. Ingår det i tulltjänstens arbetsbeskrivning att bokföra denna gränskorsning?

  SvaraRadera