onsdag 28 januari 2009

Förintelsen

Jag vill också visa att jag har nyanser i mina åsikter och att det jag skriver angående Israels agerande INTE handlar om antisemitism och förakt för judar.

Årsdagen av förintelsen har passerat och jag tycker att denna självklart skall uppmärksammas. Aldrig i historien har ett sådant välplanerat och cyniskt folkmord ägt rum, aldrig i historien har en sådan grymhet och förakt för enskilda människogrupper uppvisats. Det som hände i Nazityskland och de territorier som låg under Tysklands kontroll var horribla och fruktansvärda och något som verkligen aldrig får upprepas. 6 miljoner judar utplånades, ett stort antal romer, handikappade och utvecklingsstörda och andra som kunde utgöra "ett hot emot den ariska rasens renhet". Det är med avsmak och illamående som man tänker på hur människor som inte skiljer sig nämnvärt ifrån dagens européer kunde bete sig på detta sätt. Hur man i sin vildaste fantasi kunde rättfärdiga denna människoslakt. Det går inte att sätta sig in i de idéer som låg till grund för Nazisternas handlande.
Nazisterna kom till makten med hjälp av den ekonomiska depression som genomsyrade världen under 1920-talets slut och 1930-talet. Människor var villiga att godta en syndabock vilken som helst och lockades av de besked som Nazisterna gav, nämligen att de ansvariga skulle ställas till svars och att nya jobb skulle skapas och att man skulle storsatsa på inhemsk tysk industri, att Tyskland återigen skulle blomstra.

Vi befinner oss nu i en liknande tid, eller är åtminstone på väg in i en liknande tid rent ekonomiskt. Vad har vi lärt oss av historien då? Kommer vi återigen försöka hitta syndabockar och enskilda människor eller folkgrupper att skylla allting på? Jag tror faktiskt inte att så kommer att ske, jag tror att människor har lärt sig tillräckligt av historien för en gångs skull. Förhoppningsvis kommer denna ekonomiska kris leda till helt andra saker med mer positiva förtecken. Det är väl det positiva som vi har fått ut ur förintelsen och de fruktansvärda händelser som utspelades i utrotningslägren Auschwitz, Treblinka, Theresienstadt, Bergen-Belsen, Belzec, Chelmno, Hadamar, Dachau, Lwów, Maly Trostenets, Ravensbrück, Sobibór och alla de andra arbets- internerings- och transitläger som upprättades under 1930- och 1940-talen.

Men detta till trots så kan man inte återknyta till dessa händelser så fort någon kritiserar Israel och statens agerande. Man kan inte tillskrivas vara förespråkare för dessa vedervärdigheter så fort man tycker illa om en bombning, beskjutning, eller belägring som utförs av Israel och dess soldater. Man måste kunna skilja på ett och annat och man måste kunna kritisera både kristna, judar, muslimer, hinduer, socialister, konservativa, liberaler, gröna, buddister, ateister osv osv för enstaka handlingar och åsikter utan att man för den sakens skull tillskrivs hat emot hela rörelsen, organisationen eller folkgruppen som sådan. Alla människor i alla läger kan begå misstag och begå handlingar som bör bemötas med förakt och motstånd, men det tjänar ingenting till att vid kritik se sig själv som ett offer och förfördelad utan det är bättre att ta till sig kritiken och försöka möta kritiken med att handla annorlunda nästa gång och dra lärdom av sina misstag. Detta gäller såväl privatpersoner som politiska organisationer, religioner, stater och nationer.

Det stora problemet när det gäller religioner är just deras oförmåga att förändras, de bygger ofta på ord som tros vara guds egna och dessa är icke föränderliga. Det gör att religioner inte kan förändras hur som helst och att man inte kan inse de misstag som görs i religionens namn eftersom dessa görs i guds namn och gud har inte fel. Kanske måste man börja inse detta även ifrån religionernas håll och inse att det kanske inte är guds regler om vilket land som är vems, eller vilka som kastats ur en familj för 6000 år sedan som är det viktiga i religionerna utan istället de kärleksbudskap och försoningsbudskap som finns i alla större religioner. Det är något att ta fasta på istället för att följa tramset om guds utvalda folk eller land givet av gud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar