onsdag 28 januari 2009

Dennis Kucinich resolution

Jag har här nedan roat mig med att översätta Dennis Kucinich vädjan från 2007 om stöd ifrån sina kollegor i kongressen. Det här handlar om ett avsättande när George W. Bush fortfarande befann sig i tjänst. Nu gör han ju inte det längre, och det gör att han nu snarare är föremål för att ställas inför rätta och vad jag förstår så driver Kucinich även detta numera, precis som många andra gör. Bland annat Sean Penn har varit en ivrig förespråkare för att sätta Bush bakom lås och bom. Det är dock inspirerande tycker jag att veta att så här sunda politiker finns i USA och även om översättningen kunde varit bättre då den är gjord på ganska kort tid så är den fortfarande läsvärd tycker jag.
Varsågoda:


Kära Kollega,

Under den 4;e julihögtiden stod en veteran från andra världskriget rak i ryggen i sin stiliga uniform och saluterade vår flagga då den passerade i en parad. Hans tysta respektfullhet var en kraftfull påminnelse om kärleken till vårt land som syns och finns i våra veteraner i alla generationer och alla yrken.

Det är också en kraftfull påminnelse om den amerikanske presidentens skyldigheter och plikt i sitt yrke som överbefälhavare.
Det är mer än hjärtekrossande att George W. Bush som överbefälhavare, skickade detta land i krig baserat på information som var falsk och som han dessutom visste var falsk. Konsekvenserna för våra trupper har varit förödande. Vi har förlorat 4,116 av våra älskade tjänstgörande män och kvinnor sedan kriget började. Över 30,000 är fysiskt skadade och oräkneliga mängder därutöver emotionellt skadade. Priset för dessa tjänstgörande och deras familjer kommer att kännas och vara närvarande resten av deras liv.

Det finns ingen tyngre och större plikt och skyldighet i yrket som överbefälhavare än att besluta och styra utifrån kalla hårda fakta och att följa sanningen. Det kan inte finnas något större brott begånget av en överbefälhavare än att ljuga om en anledning till krig och att sända våra modiga män och kvinnor med risk för att skadas baserat på lögner.

Det har uppstått en spricka i förtroendet mellan trupperna och deras överbefälhavare. Irak hade ingenting att göra med 11:e september eller Al-Qaidas roll i 11:e septemberattackerna. Irak hade inte heller varken intentioner eller kapacitet att attackera U.S.A. Irak hade inte några massförstörelsevapen. Ändå skickade George W. Bush ut våra trupper i krig under dessa falska antagelser, och gav därmed de enorma och oåterkalleliga konsekvenserna till våra trupper att ta itu med. Om hans beslut var resultatet av ett misstag så måste han ställas till svars och tas ur sin tjänst för detta. Då hans beslut fattades baserat på lögner så förefaller urtagandet ur tjänst ganska futtigt, men ger åtminstone en liten signal till våra trupper att vi bryr oss om, och står bakom dem i de uppoffringar som de har gjort.

Denna torsdagkväll så kommer jag att ta en resolution till Senaten bestående av en enda artikel fastställande kravet ta George W. Bush ur tjänst för hans lögnbaserade beslut att sända vårt land och våra trupper i krig. Vi är skyldiga våra trupper som just i denna stund står som Amerikanska utposter för att de älskar detta land så pass att de är beredda att ge sitt liv för det. Vad är vi villiga att matcha deras mod och deras efterföljandes mod med? Är vi åtminstone villiga att försvara konstitutionen här ifrån bekvämligheten och säkerheten i våra Washington D.C-kontor?

MVH/
Dennis J. Kucinich
Kongressledamot


Tyvärr så avslogs denna begäran av senaten och de juridiska instanser som hade med det hela att göra så George W. Bush fick sitta hela sin presidentperiod ut. Men nu är han inte längre president, han kan inte längre bara tas ur tjänst och avsättas utan han kan numera ställas inför en civil domstol. Han bör ställas till svars för sina brott och detta bör göras nu. Historien kommer i och för sig ändå döma honom som den värsta demokratiska massmördaren någonsin men ska han verkligen få gå i pension i lugn och ro och slå sig till ro på sin ranch i Texas utan att någon ens har gjort ett försök att ställa honom till svars för allt han har åsamkat så många människor? Det är bedrövligt tycker jag!

Jag har placerat min blogg i Örebrobloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar