lördag 12 februari 2011

Härom dagen skrev ärkebiskop Anders Wejryd på DN debatt i kritiska ordalag om den svenska vapenexporten till bl. a Egypten och Tunisien. Ärkebiskopen tog särskilt upp ett uttalande från statsminister reinfeldt där denne hävdade att vapenexport var ett effektivt och bra sätt att föra dialog med korrupta och totalitära regimer.
Det ovanstående är ett fullkomligt oerhört uttalande enligt mig! Att statsministern dessutom blandar ihop vapenexport med bistånd gör saken än mer oerhörd. Dylika uttalanden borde genast leda till avgång ärligt talat för med denna typ av värderingar så hör man INTE hemma på en post där man representerar det svenska folket.
Att statsministern ser vapenexporten som en del av det svenska biståndet väcker frågor om hans syn på FNs mål om total nedrustning, och jag skulle också vilja veta mer om vad statsministern ser som "bistånd". Vi vet sedan tidigare att Moderaterna ser ambassadbyggen som bistånd, vi vet att de avlönar personal på ambassader med biståndspengar, men nu vet vi också att de ser det som bistånd att skicka handeldvapen, minor, bomber, granater, tanks, stridsflyg och pansarfordon till odemokratiska och korrupta regimer. Mitt maginnehåll får en våldsam lust att komma ut i dagens ljus när jag tänker på detta skall jag erkänna.
Precis som ärkebiskopen skrev i sin artikel så måste ALLA partier ta krafttag för att sätta P för den mycket smutsiga handelspolitik som förs i hemlighet, utan svenska folkets kännedom. Vi vet sedan tidigare att handelsminister Eva Björling har gjort ett flertal affärsresor till Libyen samt att samtal förts med regimen i Burma/Myanmar om att upprätta handelsavtal. Vi vet också att vi är djupt insyltade i den Saudiska regimens oerhörda förtryck av främst kvinnor, men naturligtvis av hela folket. Saudiarabien - världens absolut tyngsta, värsta och elakaste regim. Ett land som inte bygger på en religion, utan som bygger på en sekts tolkning av en religion. Det är ungefär som att de allra mest fundamentalistiska människorna i Livets ord, Knutbyförsamlingen, trossamfundet Pingst, Pinehas prästerskap skulle samsas om sina allra mest bokstavliga tolkningar av bibelns texter och ta över ett land. Ingen människa skall inbilla mig att detta hade inneburit en större frihet för människor än i Saudiarabien. Snarare tvärtom.

Ledarna i de tidigare nämnda länderna är inga duvungar, det är personer som de facto har gjort sig skyldiga till grova brott mot de mänskliga rättigheterna, de har gjort sig skyldiga till mord, tortyr, förtryck av allehanda slag, de har gjort sig smärre förmögenheter på skatteintäkter och biståndspengar från andra länder. Dialog skall självklart föras med dessa, men detta skall ske UTAN en massa smågodis som man skänker i syfte att diktatorerna ska känna sig smekta medhårs.

I en replik igår svarade den tidigare försvarsanställda och uppenbara ickefreds-älskaren Peter Larsson på Anders Wejryds debattartikel. Larsson tar upp det faktum att Svenska kyrkan själva deltar i den svenska säkerhetspolitiken genom att bistå med präster och själavårdare till armén. Att detta skulle innebära att man från kyrkan stödjer den svenska vapenexporten har jag oerhört svårt att se. Den kopplingen får nog Larsson utveckla om han vill att någon skall tro på den. Präster har enligt de flesta kristna en uppgift att stödja människor som har det svårt, vare sig detta är människor som skjuter ihjäl andra eller människor som inte har gjort så mycket dumt. Alla människor kan må dåligt emellanåt och soldater är knappast något undantag utan snarare tvärtom. Att kyrkan skulle lämna dessa människor i sticket går inte ihop med den kristna läran (märk väl att jag INTE själv är religiös eller ens troende, även om min text nästan kan ses som ett försvar för religion). Det faktum att man är med som stöd och support för människor i utsatta situationer har som sagt ingenting att göra med att man skulle stödja och vara en aktiv del av svensk säkerhetspolitik!
Det finns dock säkert präster som samtycker med säkerhetspolitiken och till och med med vapenexporten, men det är på individnivå. Jag tolkar Wejryds artikel som den kristna kyrkans syn på saken och framförallt kanske Wejryds egen syn på saken. Slutligen tycker jag att det är fruktansvärt idiotiskt av Larsson att försöka förlöjliga Wejryds artikel genom att prata om att det mest är "tävlingsammunition" som sålts till Egypten. Jag tror inte alls att Peter Larsson är naiv eller dum, men uppenbart är att han tror och hoppas att svenska folket skall vara det... Naturligtvis handlar det inte bara om tävlingsammunition, det handlar inte om söta små dunbeklädda pappersbomber som vi skickar till andra länder (ofta krigförande och/eller korrupta sådana) - Det handlar om metall, krut, nitroglycerin, TNT, Tetryl och många andra ämnen som är till för att skada, döda, lemlästa och sprida skräck. Detta är vad Svenska staten bidrar till och denna verksamhet har som sagt fullkomligt exploderat de senaste åren trots att verksamheten redan tidigare var omfattande!

Den svenska säkerhets- och utrikespolitiken borde absolut inte bygga på handel med vapen och krigsmateriel, PUNKT SLUT! Här i tror jag ärligt talat att vi i Miljöpartiet samt Vänsterpartiet har ett massivt folkligt stöd. Att minst fem av riksdagens partier (jag vet nämligen ingenting om SDs väljare, eller ens var de står i denna fråga och jag bryr mig inte heller) under många herrans år struntat i sina väljares åsikt i denna fråga är fullkomligt horribelt. Det visar på en omfattande brist på respekt för väljare och är ett allvarligt brott mot demokratin.

Vi i MP måste våga gå i fronten för nedrustningsmålet och kämpa för en fredligare värld, där Sverige spelar en viktig roll. Vi måste våga stå upp för demokratin och mot krig, konflikter och förtryck där vapen och krigsmateriel är en viktig del. Om inte vi tar täten så kommer ingenting ske då intresset är svalt från övriga partier. Det är därför av oerhörd vikt att vi biter ifrån nu när allmänheten ännu har ett visst intresse för en region fylld av brott mot mänskliga rättigheter och brist på demokrati där Sveriges handelsministrar varit mycket flitiga, för vi vet ju att intresset kommer att falna inom kort, som så ofta förr. Då gäller det också att våga rösta mot krig och konflikt i plenisalen, inte stödja fortsatt krigföring i NATOs regi i Afghanistan, inte sälja Granatgeväret Carl-Gustav och splittergranater till USA och andra länder som befinner sig i krig. Jag begär nu av mitt parti att hårdare än någonsin stå upp för fred och demokrati!

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar