lördag 12 februari 2011

Rosa klänning och föräldrar som ej tagit sitt ansvar!

Dag ut och dag in kan man läsa om elever och lärare som utsätts för kränkande behandling, för mobbning, för glåpord, för hot och våld. Detta sker trots att det åligger skolorna att prioritera likabehandlingsarbetet och aktivt motverka förekomsten av alla former av kränkningar. Det står klart att skolorna inte klarar av detta arbete utan behöver hjälp, både i det dagliga arbetet med förebyggande åtgärder men också i "medicinering av sjukdomen" när den brutit ut! Jag tror inte att någon skola - varken personal eller elever - vill se människor fara illa inom vare sig skolans verksamhet eller utanför densamma, men bristerna i skolornas förmåga att hantera problemen är alarmerande!

Det faktum att mobbningen, rasismen, hoten, våldet och andra typer av härskarliknande tekniker fortfarande är så utbredda i skolan är faktiskt ett betydligt större samhällsproblem i mina ögon än att inte alla får godkända betyg i Svenska, Engelska och Matematik. Missförstå mig nu inte och tro inte att jag ej tycker att de tre sistnämnda ämnena är viktiga, för det är de. De är otroligt viktiga för att skapa goda demokratiska samhällsmedborgare, men de är inte viktigare än andra ämnen i skolan och inte heller viktigare än vissa ämnen som borde finnas med i skolan såsom teater/drama, dans, konsumentkunskap och livsåskådning till exempel. Alla skolans ämnen borde vara en viktig del i att skapa demokratiska medborgare som därmed också ges möjlighet att bli pålästa och insatta väljare och som kan förstå det komplexa samband som finns mellan alla världens människor och naturen runt omkring oss. Alla skolans ämnen borde inrikta sig på att skapa en bred grund att stå på snarare än skapa spetskompetens (spetskompetens kan man skaffa sig senare i livet om man vill det) - det borde inte pågå en statuskamp mellan lärare där vissa ämnen anses vara viktigare och värderas högre än andra utan lärare borde samverka mer och ämnena borde integreras bättre med varandra. Olika ämnen borde heller inte av samhället i stort värderas olika högt och här spelar politiken en viktig roll, men också gemene man och "vanliga" människors syn på och värdering av kunskap.

Det ovannämnda i sig löser dock inte ensamt problemet med mobbning och kränkande behandling - långt ifrån, även om det kan hjälpa till att skapa en något mildare värld i skolan och en skola där olikheten premieras snarare än förkastas och ses ner på.
Problemen med kränkande behandling måste också mötas på många andra sätt. En är att skolan helt enkelt får mer hjälp i form av specialister som anställs inom kommuner och på statlig nivå och som kan arbeta heltid med dessa mycket akuta frågor.

Det kanske allra främsta är dock att samhället i stort måste börja ta sitt ansvar, och med samhället menar jag inte bara myndigheter, utan kanske allra främst medborgarna själva - och i synnerhet då alla föräldrar. Var får ett barn idén om att rosa kläder bara kan och får bäras av flickor? Jo från föräldrar, från kompisar, från vuxna, från reklamfilm, TV, tidningar etc. Inget barn i hela världen föds med en könsbaserad föreställning om att vissa färger är fula och andra är snygga. Ingen tycker att det är tråkigt att måla naglarna bara för att man råkar fötts med en snopp mellan benen. Det finns trots allt ganska många kulturer i världen där män bär plagg som i realiteten är klänningar. Det finns också ganska många kulturer där det är naturligt för män att smycka ut sig genom att måla sig både i ansiktet och på kroppen. Att vi i vår del av världen har vaggats in i vissa föreställningar har mycket att göra med att det är enklast för marknadskrafterna att styra över vår konsumtion om vi är rejält könssegregerade genom att det då skapas tydliga målgrupper för producenter och försäljare att rikta in sig på. När det gäller marknadskrafterna finns det egentligen endast ett sätt att styra dem och det är genom lagstiftning. Man måste ibland begränsa marknadens rätt till egenbestämmande då pengajakten äter upp all moral och etik anser jag.

Det är fullkomligt horribelt att läsa om den stackars sexåringen i Jönköping som utsatts för mobbning pga. sina klädval och intressen. Det är också fruktansvärt att läsa att skolan inte rapporterat incidenter hem till föräldrarna då det uppenbarligen varit flera, och dessutom attacker med tillhyggen. Själva attacken med matkniv är inte det värsta, utan det är den långvariga mobbningen och de upprepade kränkningarna och våldet, men incidenten är en typisk incident som skolor normalt sett rapporterar hem om direkt.
Det är fruktansvärt att föräldrarna till sexåringens påpekanden har besvarats med att de och pojken i princip får skylla sig själv. Vad har dessa lärare, rektorn och skolan för värderingar egentligen? Skolan borde ärligt talat ställa in all sin undervisningsverksamhet under resten av terminen och samtliga lärare och övrig skolpersonal, elever samt föräldrar borde sättas i utbildning. Utbildningen skulle handla om jämlikhet, jämställdhet, allas lika värde, allas okuvliga rätt att vara sig själva och leva på sitt sätt, allas rätt att välja politisk övertygelse, religion. Jag har själv stora brister i mina kunskaper på området och tycker att man som lärare får alldeles på tok för lite fortbildning när det gäller likabehandlingsarbete och motverkande av mobbning och kränkande behandling. Föräldrarnas enda fortbildning är det bombardemang som de utsätts för av reklamfilmer och av andra föräldrar. Det är inte lätt som förälder att stå emot alltid, men vi måste alla bli mer medvetna och ta vårt ansvar och själva söka kunskap för att bli mer medvetna!

Läs gärna:
Teskedsmamma
Lady Dahmer
Dexion
Intressant

3 kommentarer:

 1. Föräldrarna skall fråntas vårdnaden när de sätter sitt barn i ett feministiskt experiment.

  SvaraRadera
 2. Och med det menar du...vaddå, Kenneth? Om de tvingar på sitt barn rosa kläder och nagellack? Där kan du ju ha någon poäng. Men samma åsikt borde i så fall råda för de föräldrar som sätter sitt barn i rent maskulinistiska experiment. T ex kvinnlig värnplikt... Aj då, är det redan så vanligt förekommande att det är accepterat? Då kanske rosa kläder och nagellack också borde vara det.

  SvaraRadera
 3. Jag är uppriktigt sagt lite skeptisk till föräldrar som experimenterar med sina barn, oavsett inriktning. Samtidigt som det förstås är svårt att undvika helt, så länge föräldrarna har åsikter och värderingar.

  Sverige är generellt ett land där alla är med i kampanjen "gilla olika" men där allt för många får skrämselhicka över allt som inte är "som vanligt". Vi skulle vilja gilla olika, men gör det faktiskt inte. Det krävs mer trygghet i grunden på folk och därmed fler människor som vet vad de vill och vad de står för - för då är det så mkt lättare att vara tolerant.

  Tack för länkning Rasmus och bra inlägg!

  SvaraRadera