måndag 6 september 2010

Oenighet inom alliansen?

Jag tycker att Lars Ohly klarade sig bra i partiledarutfrågningen i SVT igår afton (även om han nog inte vann några större mängder väljare från höger), men är det inte lite märkligt att Lars Ohly hela tiden fick frågor om de RödGrönas oenighet i enstaka detaljfrågor?

Visst finns det ett antal områden där de RödGröna inte är överens och kanske inte ens kommer att bli det, men sådana områden finns och har funnits hela mandatperioden även inom Alliansen.
NATO-frågan är en, energipolitiken en annan (där Centerpartiet gjorde enorma eftergifter då man accepterade utbyggnad av kärnkraften), LAS ytterligare en. I allt detta har de borgerliga partiledarna klarat sig helt och hållet från tuffa frågor och jag tycker att det är mycket konstigt att enbart  Lars Ohly skall stå som ansvarig för all världens oenighet.

Vi vet att Kd antagligen inte är nöjda med att koldioxidskatten höjdes under mandatperioden, att sjukförsäkringen ser ut som den gör eller att homoäktenskap tillåts. Fp är inte nöjda med att vi inte har infört Euron, att vi inte har gått med i NATO, att värnskatten inte är borttagen. Centern är inte nöjda med utbyggnad av kärnkraften, att inga ändringar genomförs i LAS, att arbetsgivaravgifterna för småföretagare inte sänks och att papperskrånglet för desamma inte upphör. Moderaterna är knappast missnöjda på något område utom möjligtvis att de inte lyckats göra Sverige till ett skatteparadis och infört en obligatorisk A-kassa.

Ni ser, det finns en mängd frågor där alliansen inte alls är överens.

Det finns dock en sak som förenar alliansen och det är samma sak som förenar de RödGröna - nämligen, människosynen.
Här finns den stora skillnaden mellan blocken.
I en RödGrön värld vill människan ta ansvar för sig själv och de sina, vill göra rätt för sig och skall kunna få hjälp när nöd uppstår. I Arrogansens värld skall människan tvingas att ta ansvar för sig själv och de sina, tvingas göra rätt för sig (eftersom viljan då antagligen inte finns) och skall göra rätt för sig även när nöd uppstår, vare sig man är sjuk eller på annat sätt oförmögen att dra något tyngre lass.


Det är trots allt inte de allra viktigaste frågorna i världen som de RödGröna är oeniga om, inte heller är det omöjligt att komma överens trots meningsskiljaktigheter. Skolfrågan och betygen är sådana områden där de RödGröna kommit överens trots stora åsiktsskillnader (även om man både som Vänsterpartist och Miljöpartist kanske är mindre nöjd med överenskommelserna).


Ohly blev utfrågad av en soldat som nyligen tjänstgjort i Mazar-e Sharif om varför man vill dra hem trupperna innan Afghanistan kan ta hand om säkerheten själva. Det var en sällsynt illa ställd fråga, eftersom svaret på den är att de RödGröna inte alls vill det.
Trupptillbakadragandet handlar just om ett successivt överlämnande till de afghanska myndigheterna som skall ske fram till och med 2014 och precis som Ohly säger så har Sverige hand om ett av de lugnare områdena i landet och det är därför rimligt att man börjar tillbakadragandet tidigare där än i landets södra delar och Kabulområdet. Första halvåret 2013 är ett rimligt antagande, men det är klart och tydligt att detta är en målsättning och inte ett definitivt slutdatum om inte situationen tillåter det.

När det gäller utländska militärbaser och kärnvapenbestyckade baser runtom i världen gav Ohly ett mycket självklart svar, nämligen att USA själva har erkänt att de som världens största och mäktigaste krigsmakt och den nation med flest kärnvapen utomlands måste gå före och ta sitt ansvar som ledande nation.

Peter Wolodarski som vanligtvis hur högervriden han än är, brukar vara förhållandevis nyanserad skriver en krönika om Ohlys utfrågning igår och om Vänsterpartiet i stort. Han hävdar att deras utrikespolitik är byggd på antiamerikanism, och till viss del stämmer kanske det, men framförallt bygger denna utrikespolitik på en faktisk sanning. Nämligen att USA använder sig av andra länder för att fylla igen egna ekonomiska hål. Problemet för USA är bara att denna modell inte har fungerat särdeles bra på senare år utan snarare skapat större ekonomiska hål än vad som har fyllts igen. De amerikanska ledarna attackerar inte länder enbart av ekonomiska skäl, men de uppmuntras till att attackera länder ivrigt påhejade av många pengaintressenter som står i bakgrunden. Är man så naiv att man inte förstår hur det amerikanska systemet och politiken i världens enda supermakt fungerar så bör man inte skriva krönikor i stora rikstäckande dagstidningar.

Det sämsta Ohly gjorde var att han tog tillbaka lite för många citat istället för att säga, att han tycker si och partiet tycker så, dvs att han inte alltid får med sig partiet och är beredd att ompröva sina tankar. Det tycker i alla fall jag vore ett bättre svar.
Ett av de absolut bästa svaren Ohly bjöd på var när det gällde 6-timmarsdagen

Varför är de RödGröna oense i vissa frågor? Jo därför att det tas hänsyn till alla partier och alla åsikter på demokratiskt manér istället för att som Moderaterna köra över de mindre partierna väljer sossarna att lyssna på sina samarbetspartners. Dagens Arenas ledare idag tar upp just detta och skriver lite om det "vänsterspöke" som Allianspartierna försöker skrämma folket med.

Läs Gärna:
AnnSofieWågström (Om att alliansen alltid är överens)
Alliansfritt Sverige (Om kärnkraftssveket)

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar