tisdag 14 september 2010

Äntligen kristna som förstår!

Igår publicerades en debattartikel, eller snarare en vädjan om eftertanke från en samling kristna teologer, diakoner, präster, pastorer m.m. Artikeln är förbaskat bra, den visar precis på den brist på humanism som ryms inom alliansens politik och de vägval sittande regering gör.

Att alliansens klimatpolitik är ihålig och fattig råder det ingen tvekan om, övrig miljöpolitik är än värre.

Alliansen vill fortsätta stödja vapenexport även till odemokratiska länder som kränker mänskliga rättigheter eller befinner sig i krig. Alliansen kommer också fortsätta med svensk krigföring under NATO-flagg, istället för fredsbevarande uppgifter i FN:s regi.
Alliansen vill fortsätta stödja pälsindustrin och låta minkfarmarna fortsätta med sitt omfattande djurplågeri.

Alliansen vill fortsätta främja ökad konsumtion och ökad produktion av förbrukningsvaror vilket är förödande för människor, djur och natur både i vår tid och i framtiden.
Alliansen har överfört kontrollen av djurhållning till länsstyrelserna som inte hinner med sitt uppdrag och djuren lämnas åt sitt öde i en värld där ekonomiska vinster är viktigare än empati och omsorg om djuren.

Fattiga blir allt fattigare och tvingas leva på allt mindre smulor som kastas på marken av de som redan har. De som redan har skall dessutom få mer, och därmed de som inte har få mindre.

Gemensamt ägda bolag har sålts ut och kommer fortsätta säljas ut bit för bit. Det ger kortsiktiga intäkter till statskassan, men det ger ingenting på sikt mer än en fattigare nation.

Jag är själv inte kristen, men om man bortser från det teologiska i de kristna värderingarna kan jag ställa upp på allting eftersom det handlar om humanism, omtanke, empati, omsorg om de svagaste och mest utsatta, kritik mot girighet och egoism.
Om man är kristen och står för kristna värderingar är det fullkomligt obegripligt hur man kan ställa sig bakom alliansens inhumana och egoistiska plånboks-politik.

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar