söndag 22 augusti 2010

USA är inte en positiv förebild!

Sedan Reagans, Milton Friedmans och Margaret Thatchers fullständiga världsförödelse har svenska regeringar och företag sneglat mot USA för inspiration. När ska detta upphöra?!

USA är inte ett exempel att följa! Tvärtom är USA ett land som behöver lära sig av Europa och Skandinavien. Redan Franklin D Roosevelt såg Sverige som ett föredöme. Istället för att inspirera andra länder och stolt visa upp den högfungerande svenska välfärdsmodellen som så länge gav oss ett sällsynt tryggt samhälle med låg brottslighet och god hälsa, går vi mot ett alltmer amerikaniserat samhälle. Allt mer accepterar vi att egoismen tar upp utrymme i politiken, alltmer accepterar vi privata aktörer på områden där det förr var otänkbart med vinstintresse.

Den nuvarande regeringen som hoppas få sitta fyra år till har ett oerhört gott öga till det stora landet i väster. Moderaterna ser de amerikanska republikanerna som sitt systerparti, Folkpartiet är med på precis allt som USA gör och vill göra precis likadant så fort som möjligt. Kristdemokraterna har också många likheter med republikanerna och den kristna högern i USA. Centerpartiet är väl det parti som är svårast att se som genomamerikaniserat men å andra sidan är det svårt att applicera någonting på dagens Centerpartiet som spretar mer än ett parti Plockepinn™.

USA är ett tydligt exempel på vad som händer då allmänintresset och allmännyttan glöms bort. Det blir en härlig plats för de allra, allra rikaste, en uthärdlig plats på sin höjd för medel- och övre medelklassmedborgare och ett rent helvete för låginkomsttagare, fattiga, arbetslösa, sjuka och pensionärer! Brottsligheten är hög, eleverna underpresterar i skolan etc.
Är det dit vi vill? Är USA en rimlig förebild? Reinfeldt har vid ett flertal tillfällen framhävt de likheter som finns mellan moderaterna och den "compassionate conservatisme" - eller medkännande konservatism som man kan översätta det med, som George W Bush kallade sin politik.

Nuvarande regeringen vill överföra allt statligt till privata intressen, all miljöpolitik till privata bolag och all sjukvård till vinstjagare. Att låta marknaden få fritt spelrum och att låta privata intressen och vinstsökare härja fritt är att döda välfärdsstaten efter svensk modell. Vår framgångssaga byggde på en välfärdsstat byggd på delvis planekonomi med reglerade kapitalistiska inslag. Vi har sett vad marknaden kan åstadkomma i sina svagaste stunder i form av den ekonomiska kris vi har befunnit oss i de senaste åren. Vi måste lära av detta misstag och förstå att marknaden inte klarar av att vara självreglerande. Vi måste inse att miljön behöver statlig styrning av människor valda att "ta hand om" vårt samhälle. De är utvalda för att de står för visioner och sunda åsikter. Vad finns det som reglerar vem som hamnar på ledande positioner om marknaden styr, och vad finns det för garant för att de personer som hamnar på ledande positioner har demokratiska värderingar och "rumsrena" åsikter och vill alla människor väl? Svaret är NOLL, NADA, ZIP, NIENTE, NOTHING, INTET!

Michael Moore uttrycker i följande intervju klart och tydligt vad han har för syn på sitt hemland. Jag tycker att detta är mycket sevärt och kloka ord. Moore har sina sidor och en del säger att han är dubbelmoralen personifierad, men det behövs talare, opinionsbildare, förebilder och föregångare som kanske inte måste vara perfekta, men som kan så ett tankefrö hos människor. Som kan så ett frö av tro och hopp.
Michale Moore är en sådan person. Han är nödvändig, och jag hoppas att han lyckas med sitt uppdrag!Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar