söndag 8 augusti 2010

Beckman och Jonsson ute på cykeltur i det lilla landet Naiv...

I Anders W. Jonsson (c) och Lars Beckmans (m) värld existerar antagligen inte ens cyklar så det var kanske illa valda ord i rubriken...

Ni kommer ihåg alliansen va? Om inte så är det den där fyrklövern av partier som har fört världens kanske sämsta miljöpolitik de senaste fyra åren. Två företrädare för denna allians i form av Anders W Jonsson och Lars Beckman har skrivit en debattartikel i aftonbladet. De sällsynt visionslösa politikerna har fått det allra mest för att inte säga allt bakfoten när det gäller koldioxidskatten, när det gäller grön skatteväxling och framförallt då det gäller verkligheten!

Skribenterna raljerar över Laszlo Gönczis debattartikel och hävdar att Gönczi inte förstår verkligheten med virkesexport och storindustri. Det är bara det att det är Jonsson och Beckmans tänkande som inte räcker till. De verkar inte vara kapabla att sätta sig in i det faktum att det inte handlar om IFALL vi måste förändra vårt sätt att leva utan NÄR. Ju förr desto bättre framförallt för landsbygden där många idag är relativt beroende av biltransport. Det handlar inte, vilket bland annat Mikael Andersson verkar tro, om en  tillbakagång 50-talet år i tiden, utan om en förståelse för den verklighet vi lever i. Vissa delar av våra liv kan komma att bli "primitivare" och mindre flärdfulla. Andra kommer att fortsätta sin utveckling i samma rasande takt som tidigare. Mer lokalproducerat och färre vägtransporter är något som till och med den mest naiva och marknadsvurmande borgare borde förstå är någonting bra både för människan och naturen.

När det gäller de så frekvent förekommande faktafelen i debattartikeln ska vi börja med koldioxidskatten; Det handlar naturligtvis inte om en beskattning av avstånd - vilket jag tror att de allra flesta väljare förstår. Det handlar om en beskattning av en ohållbar sektor där allt för lite görs för att anpassa sig till en hållbarhetsomställning av samhället. Det handlar om att beskatta för att göra det mera ekonomiskt intelligent att välja mer miljövänliga transportalternativ än långtradare och dumper. Det finns visserligen ett fåtal lastbilar och långtradare som drivs av alternativa bränslen, men det råkar vara så att dessa dels är otroligt få samt att alternativa bränslen visserligen skapar mindre koldioxid än bensin men utsläppen är fortfarande relativt stora. Att tro att alternativa bränslen är framtiden som ska rädda vår bilpark och bilförarnas frihet är synnerligen okunnigt och naivt. Jonsson och Beckman är paniskt rädda över att få sina Svenssonliv slagna i spillror vilket gör dem fullkomligt oemottagliga för att förstå den ekologiska verklighet som vi de facto lever i. Det verkar som att "the american way of life" har fått fotfäste i den borgerliga myllan...

I en värld där vi istället för att sträva efter evig tillväxt, högre materiell standard och mer ekonomiska vinster strävar mot mer lokalproducerat, ett naturligare liv och mindre export och import ser man resultat och konsekvenser av resursuttag mer direkt och kan snabbare och lättare sätta stopp då man är på väg åt helsefyr, exempelvis då det gäller skogsavverkning som tas upp i de båda ovan nämnda debattartiklar.
Däremot då virke avverkas i Pakistan och fraktas till exempelvis Sverige så behöver importören och styrelsen för de stora bolagen aldrig se eländet han/hon har åstadkommit. Man berörs inte nämnvärt av avverkningens konsekvenser och ser dessutom dessa konsekvenser som helt OK så länge pengarna rullar in. Vi matas via media just nu med konsekvenserna av vårt varutransporterande och vår överutnyttjande av naturresurser. Jag har ingen lust att leva i en framtid där naturkatastrofer, av det slag som nu drabbar Pakistan, är vardagsmat och där vi och vårt sätt att leva skapar samt förvärrar dessa. Så länge det finns en återvändo så måste vi försöka styra den tungrodda samhällsskutan in på denna väg.

Vi måste ställa om så snabbt som möjligt och inte längre hålla på med tramsigt snack om att oj, oj det blir dyrt för landsbygden det här. Vi ska komma ihåg att landsbygdsbor bor billigare, äter billigare, har större möjligheter att producera en hel del mat själva än de som bor i större städer, dessutom sker inte alla vägtransporter bara i norrlands inland utan en del sker i Öresundsregionen, i Göteborgsområdet, I Stockholm med omnejd.
Om nu landsbygdsbefolkningens (liksom stadsbornas) kostnader ökar marginellt så kanske det inte är hela världen, om man tänker på de kostnader som kommer att komma om vi väntar med omställningen tills oljan faktiskt är slut eller har förstört livsmöjligheterna totalt för miljarder människor på vår jord.

Sverige är ett litet land, men Sverige kan visa vägen och framfötterna och faktiskt därigenom förändra världen!

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar