tisdag 10 augusti 2010

Vad tycker ni?

Vad tycker svenska folket egentligen?

Vad tycker svenska folket om avregleringen av järnvägen och SJ? Tycker man att spårbunden trafik blivit bättre, billigare och smidigare efter avregleringen? Vill man ha kvar en mängd olika aktörer på järnvägarna som inte är ordentligt samordnade och som dessutom tvingas slåss om det lilla spårutrymme som finns på järnvägar vilka inte skall byggas ut under överskådlig framtid?
Tycker svenska folket att skolor och sjukhus skall drivas med vinstintresse och att dessa vinster skall betalas ut till aktieägare istället för att återinvesteras i verksamheten?
Tycker svenska folket att Sverige ska fortsätta kriga under NATO-flagg istället för att enbart delta i fredsbevarande uppdrag under FN-flagg?
Tycker svenska folket att människor som är dödssjuka skall tvingas tillbaka till arbetsmarknaden?
Tycker svenska folket att pälsindustrin bedriver en vettig verksamhet som skall finnas kvar i Sverige?
Tycker svenska folket att det ska vara svårare för romer och muslimer att få bostad än för andra?
Tycker svenska folket att det är rimligt att vi istället för att ha ett apoteksväsende utan vinstintresse som verkar i samhällets tjänst, har privata marknadskrafter som närmast uppmuntrar till överkonsumtion av mediciner på samma sätt som är fallet i många länder med privata apoteksväsenden. Det har ju vad jag förstår inte blivit varken billigare eller lättare att få ut sina receptbelagda mediciner, framförallt inte på mindre orter.
Tycker svenska folket att det verkar rimligt att man, som miljöminister Carlgren säger, får fler och friskare vargar genom att skjuta de vi har i våra skogar?
Tycker svenska folket att det verkar rimligt att vi, som miljöminister Carlgren säger, får fler och friskare valar i världshaven genom att tillåta kommersiell valjakt?

Om man svarar ja på dessa frågor då ska man lägga sin röst på något av allianspartierna, om man svarar nej på åtminstone de flesta av frågorna så ska man rösta på något av de RödGröna.

Om man vill ha ett rättvisare samhälle där vi alla betalar efter förmåga och får hjälp efter behov, om man vill se ett modernare Sverige som siktar framåt istället för bakåt, om man vill se ett Sverige som visar solidaritet med de svaga både nationellt och internationellt, om man vill ett Sverige som jobbar internationellt för hårdare miljökrav och som vågar sätta press på multinationella företag, om man vill se ett Sverige som inte ger upp kampen mot klimatförändringar och miljöförstöringar, om man vill se ett Sverige där en jämlik och likvärdig skolgång för alla står högt på dagordningen ja då finns det bara ett block att rösta på.
Ingenting av det jag skriver här ovan är lögner utan allting finns dokumenterat och bevisat. Valet borde därför bli relativt enkelt att göra.

Tänk efter, använd din röst klokt i höstens val.

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar