lördag 22 januari 2011

en vecka av panik för vargen

Nöjesslakten på varg har nu pågått under en vecka i de svenska skogarna och 16 av 20 djur har rapporterats döda. Det har dock redan kommit tips om att fler djur är skjutna i Dalarna exempelvis.
Av de 16 skjutna djuren var 12 stycken vuxna varav 5 var forskningsobjekt försedda med Radiosändare. Hur är detta möjligt att försvara? Vad tänker Andreas Carlgren i nuläget? Är han nöjd med resultatet? Vi har nu en mängd föräldralösa ungdjur drivande i skogen som riskerar att ställa till med betydligt mycket värre skador än vad flockar ledda av erfarna alfadjur någonsin skulle kunnat eller riskerat att göra! Jägarna har medvetet siktat in sig på praktexemplar och alfadjur för att förhindra föryngringar och för att få tjusiga troféer. Någon måste ställas till svars ordentligt för det här! Carlgren borde rimligtvis ställas inför rätta för att han brutit mot lagar och regler råder det ingen tvekan om, snarare är det väl bara straffet som måste fastslås.

Under veckan skrev en Tok-Johan, till ordförande i Svenska Jägarförbundets rovdjursråd, vid namn Torbjörn Lövbom en debattartikel i vilken han kallar vargen "...ett hot mot livet på landet". Artikeln är ett svar på Naturskyddsföreningens debattartikel som skrevs inför årets vargjaktsstart.. Man önskar att man kunde skratta åt artikeln, men dessvärre har denna skjutgalning inflytande och makt! Skribenten lyckas göra det hela till en ekonomisk fråga där vargen inte har existensberättigande av ekonomiska skäl!!! Är mannen fullständigt från vettet undrar jag då? Skall man värdera liv, djur och natur utifrån hur intressanta de är ur ett ekonomiskt perspektiv?! Är en jakthund egentligen enbart av ekonomiskt intresse för jägarna, ja då tycker jag inte ens att det är en tragedi om man blir av med sin hund (mer än självklart för hunden ifråga).
Lövbom påpekar att vargen inte är utrotningshotad ur ett globalt perspektiv, vilket visserligen är sant, men det globala perspektivet spelar ingen som helst roll då vargen fyller en funktion i det lokala ekologiska systemet. Skulle man inte bevara ett specifikt träd i en regnskog i Amazonas, eller på Borneo för att ett liknande träd finns någon annanstans så skulle det faktiskt inte dröja så länge innan alla andra växter också dog. Innan detta skulle ske hade djuren redan för länge sedan strukit med. Så fungerar ekologiska system allt som oftast - den ena organismen är beroende av den andra som är beroende av den tredje etc. Vi har i många herrans år i Sverige tvingats ut i skogen för att skjuta av älg då de blivit alldeles för många i brist på naturliga fiender vilket resulterat i omfattande skador på skogen, detta problem borde tas om hand och lösas av den som skall fungera som älgstammens naturliga kontrollant, nämligen vargen.

Vidare tar artikeln upp att människor inte släpper sina jakthundar i områden med varg och att detta skulle vara en inskränkning av dessa människors (!) livskvalitet (märk väl att det handlar om människornas och inte hundarnas livskvalitet). So what?! Säger jag till det. Vem i hela fridens namn har sagt att ofarlig jakt med löshund är något slags rättighet?! Skall vi rensa ut grenar som kan falla ner på hundarna också, eller stenar som de kan trilla på och slå sig? Jag upprepar att 11 stycken jakthundar dödades av varg under 2010, 93 av vildsvin, ett stort antal av jägare samt 1000-tals i trafiken! 1/3-20/8 är det förbjudet att släppa hundar lösa i naturen överhuvudtaget, jag kan inte se varför detta inte skulle gälla jägare också. Jag kan inte heller se varför man inte bara helt enkelt förbjuder löshundsjakt i vargrevir. Att vargen ser till att inte konkurrenter går fria inom reviret är inte alls konstigt, om man då väljer att släppa sin hund i sådant område så får man nog faktiskt, hur hemskt det än kan låta, skylla sig själv. Det är vargens mark och bostad inte nöjesslaktares.

Så mycket mer än de här enstaka frågorna får inte Lövbom med i sin debattartikel. Jag vet inte om argumenten tröt, eller om de argument han lyckades värka fram var alltför känsliga och sanningsenliga för att skrivas på offentlig plats, men man kan väl lugnt och tryggt konstatera att han knappast tog hem artikelkampen.

Det är knappast vargkramarna (med vissa undantag såklart) som vill öka polariseringen och fiendskapet, tvärtom - Inga skulle bli gladare än vi om man kunde mötas, debattera och diskutera. Varghatarna har emellertid icke varit beredda att lyssna på motståndarsidan, inte varit beredda att sätta sig in i forskningen och följa forskarnas riktlinjer. Man har hotat och förföljt vargkramare, ägnat sig åt grov kriminalitet i form av olagliga vapen, tjuvskjutningar, undanröjande av bevis osv. Man måste från varghatares sida inse att vi människan är en liten obetydlig lort utan egentlig funktion i det ekologiska systemet. Man måste inse att naturen klarar sig utan oss, men inte tvärtom. Först när jägare och andra livrädda små själar har förstått det så kan vi komma någonstans.

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar