fredag 2 januari 2009

USS Liberty

Jag vill bara påminna om en liten sak. Den har kanske ingen relevans idag, mer än att poängtera att demokratiska regeringar och deras arméer i västinfluerade stater inte alltid är så lyckade och godhjärtade, inte heller har de alltid rätt.

Jag ska egentligen inte prata om sexdagarskriget 1967 och de brott som begicks då mer än ett enda, nämligen beskjutningen av det amerikanska örlogsfartyget USS Liberty. Ett skepp som under andra världskriget precis som många andra liknande skepp byggdes om från fraktfartyg till signalspaningsfartyg. Det var ett lätt beväpnat fartyg med civila ombord som bedrev avkodning och spaning av radiotrafik runt östra medelhavet. Fartyget befann sig på israeliskt vatten i samband med utbrottet av sexdagarskriget, det var klart och tydligt amerikanskflaggat och på sidorna fanns siffror och bokstäver som uttryckte hemvist för skeppet. Israeliskt spaningsflyg flög förbi och besättningen vinkade till piloterna som vinkade tillbaka, trots detta så attackerades skeppet en stund senare av Dassault Mirage III-plan av fransk härkomst, dvs. en typ av flygplan som i detta område endast den israeliska militären använde sig av. Både raketer och automateld sköts emot Liberty som endast hade 4 stycken mindre kulsprutor som försvar. Det var inte ett fartyg byggt för strid. Efter att flyg hade beskjutit Liberty så låg stora delar av besättningen död eller skadad, dessutom brann det på ett flertal ställen då napalm hade använts i bomberna, vilket inte kan släckas med vatten. Efter flygplanen så kom nästa attack nämligen en marin sådan eftersom ett antal motortorpedbåtar kom i hög hastighet och avlossade torpeder, varav en träffade fartygets skrov och slet upp ett 7 meters hål. Efter att ha gjort processen kort med Libertys alla livflottar och livbåtar så försvann torpedfartygen för att senare komma tillbaka och fråga om USS Liberty ville ha assistans. Då hade nämligen Israel insett sitt misstag, men 34 besättningsmän hade fått sätta livet till och över 170 hade skadats. Assistansen avböjdes av kaptenen på USS Liberty med ett "Dra åt hel--te". Man lyckades styra in på säkert och neutralt vatten och slutligen få hjälp.

Israel bad om ursäkt för sitt misstag och lovade att betala skadestånd, då mediernas bevakning ganska snabbt la sig så valde dock Israel att strunta i sitt löfte och betalade endast ut en bråkdel av det utlovade skadeståndet. Hela historien mörklades och fick aldrig något stort utrymme i media vilket är en gåta. Flera ur USS Libertys besättning fick senare motta tapperhetsmedaljer och hedersbetygelser men inte vid någon stor officiell ceremoni vilket är brukligt vid dylika utdelningar utan i skymundan utan större mediabevakning eller publik. Då besättningsmännen har försökt berätta om sina upplevelser har de avfärdats i många fall som antisemiter. Även de ombord med judisk härkomst har blivit beskyllda för att vara just detta.
Ytterligare något som är en gåta är att det var just efter sexdagarskriget som USA började skicka krigsmateriel och pengar till Israel för att stödja deras militär och stärka deras vapenarsenal, tvärtemot vad de europeiska länderna gjorde, detta alltså trots incidenten med USS Liberty.
Charles de Gaulle frankrikes dåvarande president beslöt efter sexdagarskriget att omedelbart upphöra med sändningar av krigsmateriel och vapen till Israel eftersom han befarade att Israel tänkte ockupera Västbanken, Gazaremsan, Golanhöjderna och Sinai permanent. Ack så rätt han hade. Tänk om amerikanerna kunde ha varit lika klarsynta. Gazaremsan som innan sexdagarskriget annekterats av Egypten är fortfarande under Israelisk kontroll även om Hamas ska ha kontrollen inne i Gaza så kontrollerar Israel gränserna och anser sig ha rätt att bestämma över vilka som ska styra Gaza vilket vi har sett de senaste veckorna. Västbanken är i samma situation där dessutom judiska bosättningar fortfarande finns kvar. Golanhöjderna är fortfarande under Israelisk kontroll och de förhandlingsförsök som har gjorts har kört fast främst pga. Israels oförmåga att kompromissa, Israel har brutit emot en mängd internationella lagar och bland annat olagligt annekterat Golanhöjderna och räknar det idag som Israeliskt territorium, annexionen har inte godkänts av FN.

Vidare läste jag på Ali Esbatis blog att Israel nu smyger in en upptrappning av konflikten även på Västbanken. Den 28:e december sköts två stycken unga palestinska män vid en demonstration mot kriget i Gaza. Den ena dog samma dag medan den andra förklarades hjärndöd och även han avled igår. Hur många raketer har de senaste dagarna avfyrats ifrån Västbanken? Hur många israeler har dödats i anslutning till Västbanken de senaste veckorna? Inte en endaste är svaret på båda dessa frågor. Ändå anser sig Israel ha rätt att skjuta ihjäl demonstranter på just Västbanken. När ska våra regeringar säga ifrån egentligen? När Israel avfyrar sina kärnvapen? Nej, det är frågan om Europas och framförallt USA:s regeringar skulle göra något ens då. Vad är det frågan om egentligen? Vad ska det till för att få ett stopp på det övervåld som utspelar sig i regionen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar