tisdag 9 december 2008

Rödgrön röra?

Jaha, så har då miljöpartiet, vänsterpartiet och Sossarna enats om att stå förenade inför valet 2010. Jag är av åsikten att detta i grunden är positivt. Tyvärr finns det ju baksidor med det hela, som t. ex. risken att man får igenom alltför lite av partiets egna politik, framförallt då de mindre partierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men det finns positiva effekter också; exempel på dessa är att vi vid en eventuell valseger får två EU-kritiska partier i regeringsställning även om miljöpartiet nu har tagit bort utträdeskravet så är de fortfarande kritiska till EU som det ser ut just nu. Som litet riksdagsparti har man inte mycket att säga till om i utrikespolitiska frågor. Ministerposter möjliggör att man kan skapa ett starkare tryck på en del grannländer som inte verkar bry sig ett dugg om den hotande klimatkrisen och miljöförstöringen, exempel på sådana länder är Polen som har uttryckt att de inte har råd att ta hand om några miljöproblem eftersom det är en ekonomisk kris just nu. Vi får två partier som har intagit starkare ståndpunkter i Israel-Palestinakonflikten och kanske kan göra vår röst hörd även i denna fråga. Men som sagt, det allra intressantaste enligt mig är just att få ett riktigt grönt parti i regeringsställning för första gången om nu denna rödgröna röra kan vinna valet 2010. Jag ser fram emot att bo i ett Sverige där det är tuffare för all miljöförstörande verksamhet, där vi har en liten chans att kanske ta ett steg närmare det kretsloppssamhälle som vi måste sträva mot. Jag tror dessutom att man ska vara ganska lugn som miljöpartist när det gäller rädslan att partiets egen politik får stryka på foten, jag tror nämligen att sossarna och vänstern är mycket benägna att lyssna på och tillmötesgå miljöpartiet i en lång rad miljöfrågor. Det kan bli tuffare på andra områden att lyckas driva igenom mp:s politik men det spelar mindre roll tycker jag. Det kommer garanterat bli ett trevligare Sverige att leva i med regeringsbyte nästa val.

Även om de tre rödgröna partierna naturligtvis inte kommer samtycka i alla frågor så kan de åtminstone säkerligen finna en nog så stark plattform att stå på som de 4 borgerliga partierna lyckades med. Vi ska komma ihåg att skillnaden mellan KD och Centern säkerligen är minst lika stor om inte större än skillnaden mellan Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Visst finns det sakfrågor som de två sistnämnda partierna aldrig kommer komma överens om men finns det inte det i det nuvarande regeringssamarbetet? Titta bara på debatten när det gäller könsneutrala äktenskap och homosexuellas rätt att adoptera. Man kan dra upp en mängd liknande exempel om man vill det, men det är inte intressant just nu. Jag har fullt förtroende för att de fem arbetsgrupperna kommer att komma fram till ett antal utmärkta förslag på förnyelse i svensk politik. Men det är fortfarande tre olika partier som går till val och det är viktigt att de gör detta gällande, så att inte människor glömmer bort att rösta på de mindre partierna. Det spelar ju stor roll för hur maktbalansen kommer se ut i en eventuell rödgrön regering. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar