fredag 12 december 2008

Poznan/Bryssel

Poznan 2008 skulle ha kunnat bli historiskt, man skulle ha kunnat sätta upp ordentliga ramar inför klimatkonferensen i Köpenhamn. Det skulle kunnat bli då världen vände, då regeringscheferna kom överens om att man nu måste göra något på riktigt för att möta klimatkrisen, då man kom på att grön teknologi och omställningar mot ett kretsloppssamhälle var svaret på finanskrisen. Men det blev det inte, istället blev det raka motsatsen. Det blev det möte då vägen mot världens undergång i princip blev fastställd. 

Jag vill så gärna tro på att det finns möjlighet för oss att rädda jorden, djuren, växterna och människorna och samtidigt leva drägliga liv, men när sådana här möten hålls där ingenting händer så tappar man tron på att det går. Dessa gubbar (till 99 % så är det ju gubbar) i 50-60årsåldern sitter och bestämmer att kommande generationer kan dra åt helvete för vi har inte råd att ta tag i de problem som vår generation har skapat. 

EU-ledarna satt ju på annat håll och bestämde vad som är rimligt att ske inom EU. Inte heller där bestämdes något vettigt. Mestadels handlade det om att slå fast att de mål som redan var satta skulle stå kvar. 20 % mindre CO2 utsläpp 2020, 20 % mer förnyelsebar energi och 20 % högre energieffektivitet. De har mest suttit och lekt med siffran 20 lite granna och verkar tycka att det här är roligt att sätta 20-20-20 målen. Det är ju inte klokt! 20% är ärligt talat piss i havet, vi måste kunna ställa om snabbare än så! Dessutom har ju kolberoende länder som Polen och Tyskland fått igenom att deras kolindustri ska ha gratis utsläppsrätter. Det blir alltså ingen kostnad för dessa företag att släppa ut lika mycket som förut! De fattigare länderna i Europa ska ju dock få hjälp av de rikare att uppnå målen vilket är bra om det verkligen går att göra så länge kolkraftverk och koleldad industri står och brinner och spyr ut mängder av CO2. 

Dessutom har ju reinfeld (jag bemödar mig inte att skriva namnet med stor bokstav) fått igenom att Sverige ska klara sig undan en del av åtaganden genom att skicka bistånd till U-länder för att dessa ska få ett större ansvar. Denna modell kallas för CDM (Clean Development Mechanism). Jag tycker att GDR (Greenhouse Development Rights)-modellen är betydligt bättre, nämligen att alla länder från 1990, då man fastslog att människan skapar klimatförändringar, är ansvariga för sina utsläpp vilket gör att alla människor som har råd i länderna ska vara med och dela på vad omställningen kostar. Därmed får precis alla länder ett ansvar men olika stort i förhållande till hur många rika eller medelrika man har i respektive land, så även Kina och Indien har ett ansvar. USA och EU är ju däremot de som har flest rika och störst möjlighet att bidra och ska därför göra så, medan de allra fattigaste länderna slipper (de står ju oftast inte heller för någon större andel av utsläppen). Men nu vill alltså reinfeldt & co att dessa fattiga länder är de som ska leda arbetet mot klimatförändringen istället för det land som har varit fullständigt drivande tidigare nämligen: Sverige. Det är pinsamt, skamligt, fegt, klent och rent av uselt! 
Det låg på förslag att man skulle inrätta ett organ för att kontrollera så att de biståndspengar som sändes verkligen hamnade rätt och inte gick in i ländernas korruptionskarusell, men detta förslag röstades ner. 

Resultatet av denna konferens för Sveriges del blev alltså att vi inte ska göra något mer på hemmaplan eftersom vi redan nästan är halvvägs till målen (8% har vi minskat våra CO2-utsläpp med), vi ska skicka pengar till fattiga länder istället och vi vet inte vad dessa kommer att gå till. Bravo! 
Detta är det som reinfeldt nu sitter i medier och kallar historiskt. Visst, Polen gick med på 20-20-20 men bara med vissa invändningar och dispenser så egentligen offrade varken de eller Tyskland sig. Det enda som är historiskt är mediernas okritiska inställning, de ifrågasätter inte vad reinfeldt menar då han kallar detta historiskt. De ifrågasätter inte honom överhuvudtaget! Vad fyller medierna för funktion egentligen om de bara okritiskt rapporterar? Det är inte klokt vad slappa vi börjar bli! Hmm, låt oss hoppas att det blir andra tongångar på COP 15 i Köpenhamn när vi har en Amerikansk president som kanske deltar och som har sagt att han har som mål att sänka CO2-utsläppen med 80% till 2050 ev. tidigare. Det är annat än George W. Bush som inte har nämnt miljön i princip under 8 år. Vi får se vad som händer, men som sagt, jag håller tummarna för ett vettigare möte hösten 2009.

1 kommentar: