söndag 23 januari 2011

Nyhetsrapportering på dagisnivå!

I webtidningen E24 rapporteras om Miljöpartiet de Gröna och Socialdemokraternas gemensamma riksdagsmotion om att återkalla regeringens mandat att sälja ut delar eller hela det statliga ägandet i Telia Sonera, Posten norden, SBAB och Vattenfall.
Så långt allt frid och fröjd, men en annan tidning - nämligen Aftonbladet - har i sin länk till E24 gjort en mycket intressant rubriksättning vilken lyder "Åkesson och Sahlin stoppar regeringen!".
Skall verkligen journalister fara med halvsanningar på detta vis? Är det i linje med en journalists demokratiska uppdrag?

Först och främst är det som sagt Mp och S som står bakom den skrivna motionen vilket borde leda till rubriken "Wetterstrand, Eriksson och Sahlin stoppar regeringen!". Att Sverigedemokraterna ställer sig bakom motionen är väl inte Mp och S fel, eller?
Vem bryr sig om Sd röstar med eller mot ett förslag så länge det är "normal" och vettig politik som förs. Det är väl när det gäller rasism, odemokratiska och otidsenliga värderingar som Sd skall angripas och isoleras. Man måste från journalistiskt håll kunna skilja på att ett parti, regeringen eller en samlad opposition gör sig beroende av Sd och att utan aktivt arbete råka få stöd i enskilda frågor av dem.
Jag anser inte ens att det i grunden är ett problem för mitt eget parti att rösta med ett förslag skrivet av Sd om det mot förmodan råkar vara ett mycket vettigt förslag som dessutom ligger i linje med Miljöpartistisk politik. Det innebär inte att man är förpliktigad att samverka eller förhandla med Sd på något sätt, eller att man någonsin skall göra det!

I det här fallet lägger Mp och S en gemensam motion som är ideologiskt och realpolitiskt viktig på en gång. Detta råkar vara i linje med vad Sd tycker och vilket inte automatiskt innebär att det är fel. Sd har sjävklart inte bara usel och idiotisk politik i precis varenda fråga utan råkar i vissa enskilda, om än få, frågor faktiskt hysa relativt vettiga åsikter. Konstigt vore ju annars då det handlar om människor och inte demoner.

Utförsäljningen av statliga bolag och avregleringarna som pågått under drygt 20 år är ingenting som har varit positivt. Det har lett till en de facto onödig konkurrenssituation utan bevisliga fördelar, vi skall också komma ihåg att utförsäljningar ger engångsintäkter som aldrig kan återfås. Vi kommer inte kunna köpa tillbaka de statliga bolagen, vi kommer inte kunna återinföra monopol där vi har släppt in privata marknadsaktörer. Vi förlorar möjligheten att som medborgare eller myndighet påverka och lämnar över makten till marknaden och kapitalet. Den nuvarande regeringen vill sälja ut statliga bolag av ideologiska skäl utan egentlig anledning annat än att "staten inte skall driva företag för det är vi inte bra på" som Maud Olofsson hävdat.
Att sätta stopp för denna rea-karusell där allt statligt ägande i alla möjliga verksamheter anses vara av ondo är oerhört viktigt och motionen var därför nödvändig att lägga då oppositionen aldrig får tystna i kritiken av sittande regering. Nu hade vi sådan tur att den dessutom gick igenom vilket är fantastiskt bra.

Vattenfall exempelvis är oerhört viktigt att ha kvar i statlig ägo då vi genom detta företag har en möjlighet att påverka energipolitiken i positiv riktning. Vattenfall fyller en rysligt viktig funktion i energiomställningen som tyvärr inte utnyttjats fullt ut av alliansregeringen. Istället ser man kortsiktiga ekonomiska intressen som mer värdefulla än de långsiktiga ekologiska och energipolitiska möjligheterna. Dessa bolag är också viktiga för att de ger intäkter till staten som på lång sikt är stora även om de på kort sikt skulle vara relativt små.
Vilka som röstade för eller emot motionen är högeligen ointressant utan det intressanta är att vi fick ett stopp på denna rent brottsliga verksamhet där alliansens högdjur anser sig ha rätten att, utan att tillfråga de egentliga ägarna, sälja av statliga bolag till höger och vänster. De egentliga ägarna är naturligtvis svenska folket. Svenska folket är staten och samhället och de statliga bolagen tillhör därför oss. Det är våra företag och våra intäkter och utgifter, inte enskilda personer i en regerings. Inga avregleringar eller utförsäljningar borde få göras utan folkomröstningar!

Det stora problemet är som sagt inte heller att Sd röstar med en motion lagd av Mp och S utan journalisters, och i det här fallet rubriksättares, snedvridna och grovt vinklade rapportering av det hela. Tydligt är att rubriksättaren hyser borgerliga sympatier och anser att det är fruktansvärt att regeringen inte kan driva sin politik oemotsagda och fullt ut.
Jag säger då
- Välkommen till minoritetsregeringars verklighet!

Aldrig någonsin skall vi anpassa oss till Sd och aldrig någonsin skall vi göra oss beroende av partiet genom att förhandla med dem. Vi kan däremot inte låta bli att lägga motioner som oppositionsparti i rädslan att Sd skall rösta med vårt förslag. Det vore en oerhörd demokratisk förlust, och det vore verkligen att anpassa sig till dem!

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar