tisdag 25 januari 2011

Är utbildningens syfte att skapa arbetare?

Varför säger elever i skolan: "Varför behöver jag lära mig det här, jag skall ju bli frisör?", "Jag skall bli snickare så jag behöver inte ha musik, eller Historia"? Är det eleverna själva som väcker dessa frågor, kommer attityderna hemifrån eller är det till och med från övriga samhället synen på skolan kommer?

Tydligt är att det finns politiker som har synen på skolan som en arbetsplats där arbetare och arbetsgivare skapas. Jag vänder mig starkt emot detta!
         Självklart kommer elever och studenter gå igenom sin utbildningstid och sedermera bli just arbetare, arbetsgivare, företagare, sjukskrivna, pensionärer och till slut döda (tro det eller ej...), men skolans primära uppgift i mina ögon är att forma och utbilda demokratiska samhällsmedborgare. Skolan skall fostra barn och ungdomar till att bli pålästa och kritiskt tänkande individer som fyller sin funktion i ett demokratiskt samhälle. Skolan skall ge en bred grund att stå på från vilken man kan välja väg, men också byta väg efter ett vägval som visar sig vara felaktigt. Därför är alla ämnen i skolan precis lika viktiga - Svenska, Matematik och Engelska har idag en högre status än övriga ämnen trots att man faktiskt skulle vara kraftigt begränsad i både yrkesliv och fritidsliv utan övriga ämnen. Jag skulle faktiskt vilja se fler ämnen i skolan såsom Teater, Dans, Journalistik bl. a.
I dagsläget finns emellertid inte utrymme för detta och framförallt inte då alltför många elever tyvärr inte uppnår gränsen för godkänt i de ämnen de har nu.

Vi måste sluta upp med resonemanget att livets mening är jobb, jobb, jobb! Vem sjutton mår egentligen bra av att arbeta 10-12 timmar om dagen 5-6 dagar i veckan? Många människor gör ju nämligen detta trots att 40 timmars arbetsvecka är lagstadgad (6x12=72 dvs. nästan en hel arbetsvecka till! Jag hade inte löst detta utan matematikutbildning skall sägas, haha). Många är de människor som man pratar med som inte känner att de hinner med vardagslivet. Man stressar till förskolan med barnen, stressar till jobbet, stressar hem för att hämta dem, stressar för att hinna handla på vägen hem, stressar för att hinna laga mat, stressar för att lägga barnen i rätt tid, stressar för att hinna umgås två sekunder med sin partner, pussar god natt och somnar slutkörd dag efter dag efter dag efter dag. Vad är det för ett liv?!

Nej, vi behöver en annan syn på arbete och en annan attityd till skolans uppdrag. Skolan måste som sagt inrikta sig på att fostra, forma och utveckla individer och samhällsmedborgare. Medborgare som kan njuta av livet, som har tid och möjlighet att umgås och trivas ihop.


Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar