onsdag 5 januari 2011

Bravo Romson!

Under tisdagen lämnade Åsa Romson (miljöpartistisk riksdagsledamot och kandidat till språkrörsvalet i maj) in en KU-anmälan mot miljöminister Andreas Carlgren angående den planerade vargjakten som enligt beslut skall ha sin start den 15/1 trots EU-kommissionens kritik och skarp kritik från forskare, naturvårdsorganisationer samt politiska partier (Mp och V). Dessutom pågår ju en utredning om vargjakten strider mot EU-direktiv och lagar.
Det är beklagligt att Sverige, som brukar vara halvbra när det gäller att följa EU-direktiv, väljer att trotsa i just denna fråga. Vargstammen är långt ifrån livskraftig på nuvarande nivå (som ligger någonstans mellan 180 och 220 individer) och att då sätta en övre gräns på 210 individer är i alla hänseenden befängt och tyder på en djup okunskap samt oförmåga att stå emot starka lobbyorganisationer. Det minsta man kunde begära är ändå att man beslöt att ställa in jakten i år i väntan på beslut angående om den strider mot EU:s art- och habitatdirektiv.

Som boende i närheten av ett vargdistrikt så är detta en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. I "mitt" län skall det skjutas två vargar och det är hittills 341 onda jägare som anmält sitt intresse för att delta i slakten. 341 högteknologiska vapen med kikarsikte mot 2 biologiska varelser utrustade med det som evolutionen har ansett dem behöva för att vara effektiva jägare och välanpassade varelser till sin livsmiljö - känns detta som en rättvis kamp? I mina ögon är det allt annat än rättvist. Jag vill också påminna om att både jägare och bilar dödar fler jakthundar än vad vargar gör. Jag vill påminna om att bilar utgör en konkurrent till jägarna när det gäller villebråd såsom älg och rådjur. Jag vill påminna om att vargar inte utgör något som helst hot för människor så länge det finns älg, rådjur, ren, hare etc. att tillgå i skogen. Jag vill också påminna att tamboskap föds upp för att dö i de allra flesta fall - om då några enstaka stackare faller offer för vandrande ensamvargar eller om de hamnar på hominida köttätares tallrikar, spelar det någon roll?

Det är bra att Romson nu KU-anmäler miljöministern, även om KU-anmälningarna dessvärre alltför sällan, om ens någonsin leder nånvart. Det är dock den enda instansen som finns för att anmäla ministrar då de begår grova överträdelser och tjänstefel och bör utnyttjas. I detta fallet borde utfallet naturligtvis vara kraftig kritik riktad mot Carlgren och då detta fall inte är begränsat till en enskild händelse så borde ärendet leda fram till misstroendevotum. Jag har inte stor tilltro till att så blir fallet, men man kan ju alltid hoppas... å andra sidan vet man ju aldrig vad man får istället då Centerpartiet bara radar upp grodor i medierna och har gjort under en längre tid.

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar