tisdag 4 januari 2011

Betyg på lärare?!

Ärligt talat så trodde jag att Maud Olofsson var näringsminister...
Tydligen känner hon att hon inte klarar av det riktigt så bra som hon skulle vilja, så hon ger sig ut på nya äventyr på andra områden där hon är ännu mer inkompetent...

Centerledaren föreslår nämligen att elever skall få betygssätta lärare för att förbättra skolan. Vid första anblick kanske ett sådant förslag kan väcka tanken "ja, det låter ju bra". Det är bara det att om man besitter någon form av analytisk förmåga och om man kan tänka kritiskt så inser man snart att förslaget är uppåt väggarna idiotiskt.

Varför då då, frågar kanske den spontana rump-nissen?

Jo, lärare genomgår en lång utbildning över 4 år eller mer där man vid ett stort antal tillfällen i seminarieform diskuterar betygssättning. Hela delkurser under lärarutbildningen koncentrerar sig på bedömningsarbetet eftersom betygssättning är något som, fel använt, kan få mycket djupgående negativa konsekvenser (jag är vilket kanske är bekant inte positivt inställd till betyg överlag och har svårt att se det positiva med denna typ av bedömning).
Det kräver helt enkelt en hel del kunskap och förmåga att bortse från personliga relationer då man bedömer en elevs kunskapsnivå, vilket inte alltid är lätt att göra men trots allt ingår i den professionella lärarens uppdrag.

Skall nu stora delar av grundskolans fyra första år reserveras för elevernas utbildning i att bedöma? Skall eleverna få betygskriterierna redan under förskoletiden så att de är väl förberedda då de kommer till grundskolan och skall börja betygssätta lärare?

Självklart skall elever kunna tycka till om lärarnas insatser. Ju äldre eleverna blir, desto mer bör de få att säga till om - både när det gäller lektions- och terminsplanering, men också när det gäller lärarens insats. Detta sker dock bäst genom utvärderingar och samtal. Att icke myndiga elever skulle besitta kompetensen och förmågan att bedöma lärare objektivt oavsett vilken personlig relation man har med varandra är fullkomligt befängt, om detta håller jag för en gångs skull med ubildningsminister Björklund!

Jag undrar förresten också vem det är som skall utarbeta betygskriterierna och hur betygsskalan skall se ut...

Det finns på varje skola en rektor som har det pedagogiska ansvaret för verksamheten och denna person skall bedöma lärarnas kompetens samt bestämma lönenivån.

Läraryrket är redan idag ett mycket utsatt jobb, kraftigt underbetalt och av någon outgrundlig anledning ett lågstatusyrke.
Man är som lärare ständigt utsatt för granskande ögon från skolinspektion, föräldrar, kommunpolitiker, rektor, elever och inte minst sig själv.

Tycker Olofsson att svenska folket skall få bestämma ministrarnas löner? Väljarkåren är ju åtminstone myndig... jag undrar jag vad lönechecken skulle visa då.

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar