tisdag 21 september 2010

Vad ska ske?

I Örebro kommun är läget minst sagt svårt och osäkert precis som det är i de allra flesta kommuner i Sverige.
Vi har gått till val som en del av "Koalition Örebro" och ett samarbete med de borgerliga partierna. Detta har vi gjort eftersom ett samarbete med sossarna, enligt de insatta, varit mycket knepigt att få till stånd, och för att de borgerliga har varit mer benägna att diskutera och kompromissa och släppa igenom mer av Mp:s politik.
Nu ser det dock ut som att vi, för att förhindra att SD får inflytande över den kommunala politiken, måste ändra riktning och börja förhandla med sossarna trots allt. Detta är dock inte helt säkert ännu, och vilket valet nu än blir, så måste detta förankras i medlemsskaran för att inte missnöje skall uppstå. I grunden står vi ju trots allt närmare de röda partierna i jämlikhetsfrågor, i solidaritetsfrågor, i miljöfrågor (främst då kanske Vänsterpartiet snarare än sossarna) så ett samarbete borde inte vara så svårt att få till stånd. Det svåra är att få sossarna att dela med sig av riktiga maktpositioner och inflytande över politiken istället för att förvänta sig enbart passivt stöd för något sådant kommer det naturligtvis inte att bli tal om.

Då vi gjorde valet att samarbeta med de borgerliga innan valet så finns ju dessvärre risken att vårt förhandlingsläge inte är lika stort som det hade varit med de borgerliga om koalitionen fått sitta kvar, men detta är ju endast spekulationer och det skall bli intressant att se om nuvarande sosseledning är beredda att göra större eftergifter och kompromissa mer än tidigare.

I varje kommun och varje landsting i Sverige måste alla partier ta sitt ansvar för att förhindra inflytande och makt för de främlingsfientliga makterna. Vi får inte låta rasismen få fäste i Sverige på det sätt som skett i Danmark. Vi måste lära oss av de misstag Anders Fogh Rasmussen gjorde med Dansk Folkeparti under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Jag har själv en hel del personliga erfarenheter och inblick i det danska samhällsklimatet och har sett vad det kan få för konsekvenser om man ger ett dylikt parti allt för stor synlighet och inflytande.

Det är paradoxalt att SD kommer in i riksdagen och förstärker sina ställningar i precis varenda kommun i Sverige trots att undersökningar gjorda de senaste åren visar på att svenskarna har en alltmer positiv inställning till invandring och invandrare generellt.
Jag kan inte förstå logiken riktigt, men troligt är väl att det stora flertalet röster på SD är missnöjesröster lagda av människor som inte riktigt greppar vilka konsekvenser detta kan få för det parlamentariska arbetet på alla nivåer.

I nuläget har jag svårt att se att de parlamentariska problemen på risknivå kan lösas på ett enkelt sätt så nyval är ju knappast uteslutet.
När det gäller den kommunala politiken måste man vara mer pragmatiskt och försöka lösa situationerna på bästa möjliga sätt. Det får dock inte bli så att det generellt är Miljöpartiets ansvar överallt att bilda bryggan som räddar varje kommun där SD riskerar att bli vågmästare. Inte heller får det bli enbart Miljöpartiets uppgift på riksnivå att lösa den parlamentariska situationen. Det är ALLA partiers ansvar!

Läs Gärna:
Röda Malmö
Peter Andersson
Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar