lördag 24 juli 2010

Avgifterna visar vem alliansen tycker är mest värd

A-kasseavgiften för en koreograf och en metallarbetare är mer än 4 gånger högre än för en läkare eller civilingenjör, detta trots att de båda senare yrkesgrupperna har betydligt högre löner än de båda förstnämnda.
Regeringen motiverar dessa skillnader med att det är högre arbetslöshetsrisk i kultursektorn och industrisektorn.
Precis som skribenterna i Aftonbladet, Minna Krook och Mikael Romell, anser jag att det snarare vore ännu viktigare att skydda dessa utsatta arbetsgrupper. Det handlar inte bara om koreografer och metallarbetare utan också om restaurangarbetare, om musiker, om byggarbetare och många andra yrkesgrupper i vilka regeringen är mån om att hålla ner lönerna.

Läkare är självfallet en viktig arbetsgrupp, men betyder det att man ska skapa ett läge där människor blir läkare enbart därför att det är lukrativt och ger hög status? Ska inte läkaryrket vara ett kall? Är man viktigare som läkare än som lärare? Själv har jag utbildat mig lika länge som en läkare, men ingångslönen för mitt yrke är lite mer än hälften av vad en nyutexad läkare får. Jag tror inte heller att det handlar så mycket om hur viktiga vissa yrken är för den sittande regeringen, utan jag tror främst att det handlar om att göra livet så lätt som möjligt för de som har höga inkomster och stora förmögenheter.

Kulturarbetare ses av regeringen bara som kommunister och flummare, restaurangarbetare skall fortsätta vara slavar i samhällsmaskineriet. Alla som inte är höginkomsttagare skall veta om att de är utbytbara och mindre värda. Jag tycker att höga löner skall ges för att ett yrke är oattraktivt och svårt. Läkaryrket är absolut det sistnämnda men definitivt inte oattraktivt. Lägg in i läkarexamen att man är tvungen att arbeta minst 2 år sammanlagt under sin yrkesverksamma tid i ett fattigt land för läkare utan gränser eller liknande organisationer, och sänk lönen med 10 000 kronor. Läkare har höga studieskulder, men varför ska det vara lättare för en läkare att betala tillbaka sina studieskulder än för kulturarbetare, eller lärare som ofta har lika lång utbildning och lika höga studielån?

När det gäller studielån kanske inte byggarbetare och restaurangarbetare har lika höga sådana, men varför i hela fridens namn skall de betala högre a-kasseavgifter och därmed straffas för att de valt de yrken de har?!

I motsats till artikelskribenterna så inväntar jag inga svar från nuvarande regering. Jag vet vad svaren är och det enda som kan göra någon skillnad är att vi får en ny regering i höst. En regering som vill ta itu med arbetslösheten. Som vill ordna så att trygghetssystemen finns där för alla, och som vill att alla har råd att betala in sina a-kasseavgifter! Under nuvarande regering så har bidragsberoendet ökat trots att det var något som alliansen i valrörelsen 2006 sa sig vilja motverka. Maria Larsson kan komma med vilka lögner hon vill, men hon talar emot kalla fakta. Alliansen har arbetat i EU för att förändra fattigdomsdefinitionen inom EU för att deras politik inte skall se misslyckad ut och för att kunna dölja de ökande inkomstklyftorna. De resonerar att om de lyckas trolla bort siffror i statistiken så finns inte problemet länge. Det handlar tydligen inte om människor i dessa cyniska politikers ögon, utan om siffror på papper eller en dataskärm.

Man fasar också då man ser artiklar om att förtroendet för regeringen är högt, trots deras fruktansvärt orättvisa politik som enbart syftar till att förbättra för de som har det bra och lätt samt försämra för de som har det dåligt och svårt. Har folk glömt bort Robin Hood? Har människor glömt bort vad de tyckte om orättvisor då de var små? När ska människor sluta acceptera att livet är orättvist? Så här dumma tror inte jag att svenska folket är egentligen, frågorna leder svaren. Varför frågar man inte istället människor vad de tycker om sjukförsäkringarna, om a-kassan, om fackavgifterna, om den försämrade välfärden, om försämringarna inom SJ efter alla avregleringar och utförsäljningar? Då skulle man få helt andra svar än vad som visas i dessa mätningar.

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar