torsdag 29 juli 2010

Självklart skall trupperna hem så fort som möjligt!

Det så kallat alliansfria Sverige befinner sig i krig, vi krigar under samma NATO-flagg som USA, Storbrittanien och Danmark. Trupperna kallas fresbevarande styrkor, men då det inte finns någon fred att bevara så är det ganska märkligt att kalla insatsen för fredsbevarande.

Ännu märkligare och svårare att förstå är anledningen till att vi är på plats i Afghanistan. Afghanistan är ett av världens fattigaste länder, ogästvänligt, splittrat. Det enda landet har att erbjuda är naturgasfyndigheter, oljefyndigheter, koppar och järn. USA, Isaf och de andra stridande parterna är inte intresserade av att demokratisera detta fattiga land eller förbättra situationen för kvinnor. Om så skulle ske är det på sin höjd en välkommen bonus. Målet med kriget är dock något helt, helt annat. Den som inte förstår detta bör nog tänka en runda till. Artikeln som jag länkar till ger dock enbart en del av sanningen och möjligtvis den svenska anledningen till att befinna sig i Afghanistan. Det är dock knappast säkerheten här hemma kriget handlar om i första hand.
Varför är det intressant att kriga i just Afghanistan? Det är ju i Pakistan som talibanerna skolas, det är i Pakistan som terrorister utbildas inte i Afghanistan. Det finns en mängd länder i Afrika där hjälpbehoven är betydligt större, i Saudiarabien har kvinnor knappast det bättre än i Afghanistan osv. Please people, se sambanden!! Det är mycket välkommet att svenska folket börjar förstå och börjar ställa sig allt mer tveksamma till den svenska insatsen, låt oss hoppas att de politiska partierna hänger på opinionen och inte försöker förleda densamma.

Ytterligare några saker som måste nämnas men som jag inte orkar skriva enskilda inlägg om är regeringens införande av högskoleavgifter för utlandsstudenter, den nya lagen som alliansen kommit med om att utlandsresenärer är betalningsskyldiga för hemtransport från resmålet vid naturkatastrofer eller liknande dvs. varken staten eller resebolagen skall stå för en krona, sänkningar av inkomstpensionerna, motståndet mot att rent vatten och mat skall vara mänskliga rättigheter.
Snälla nån!! Nu måste väl ändå folk förstå att den här regeringen har gjort sitt, vi måste byta, vi måste få en regering och riksdagsmajoritet som förstår att besluten som fattas får konsekvenser i riktiga människors liv, en regering och riksdagsmajoritet som värnar både människor och miljö och sätter dessa framför ekonomiska intressen, en regering och riksdagsmajoritet som inser att den ekonomiska verkligheten måste anpassas efter den ekologiska och inte tvärtom!


Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar