torsdag 22 juli 2010

Miljöpartiet, ett grönt parti och varken vänster, höger eller mitt.

Jag står för att jag tillhör något som kan uppfattas som en vänsterfalang av miljöpartiets väljarskara. Partiet som sådant däremot ÄR inte något vänsterparti. De är heller inte något högerparti eller egentligen något mittenparti. Det finns inga mittenpartier, man står på den ena eller andra sidan i de flesta frågor. När det gäller vissa frågor är ju till och med Kristdemokraterna vänster...
Per Ankersjö skrev igår en debattartikel i Aftonbladet där han hävdar att Miljöpartiet mörkar och för sina väljare bakom ljuset genom att hävda att man är ett mittenparti. Jag förstår inte riktigt vad han menar att han har för belägg för detta. De saker han räknar upp är ju faktiskt inte sanna. Miljöpartiet är inte plötsligt fientliga mot friskolor. De hävdar fortfarande att friskolor utgör ett bra komplement till den kommunala skolan och att dessa erbjuder bra alternativ till de som har andra behov än normen. Att de inte kommer driva på i 120 för fler friskolor handlar enbart om kompromisser och en anpassning till den koalition de skall ingå i efter valet. Centerpartiet har ju själva förhandlat bort en av sina största hjärtefrågor, nämligen nej till kärnkraften. Det känns som det kanske största väljarsveket i modern tid.

Miljöpartiet har alltid varit ett jämställdhetsvurmande parti (Det ter sig ganska uppenbart med tanke på varianten med ett manligt och ett kvinnligt språkrör), men trots det verkar Ankersjö tro att det skulle vara en vänsterpartianpassning att vara för kvotering i bolagsstyrelser eller fler öronmärkta föräldramånader. Läs läxan är mitt tips till Ankersjö!

När det gäller privatiseringar så har Miljöpartiet aldrig varit emot privatiseringar som bidrar till framsteg och förbättring, men alltid varit emot privatiseringar bara för privatiserandets skull. En privatisering av akutsjukvården har aldrig varit något som Miljöpartiet har stöttat på något sätt. För övrigt inte privatisering av sjukvården överhuvudtaget! Exempelvis står det på Mp:s hemsida som så här: "För att garantera en någorlunda likartad och rättvis vårdstruktur i hela landet är vi mot försäljning eller överlåtelse av driften av offentligt ägda sjukhus till vinstutdelande aktörer. Vi vill även fortsättningsvis att vården skall vara behovsstyrd och inte styrd av marknaden."
Vad i detta citat är svårt att förstå för Per Ankersjö?
Då det gäller grön skatteväxling är inte Miljöpartiet ensamma om att vilja genomföra dessa, utan har med sig båda sina samarbetspartners på detta förslag, och de skattehöjningar som Ankersjö nämner i sin debattartikel är ju just en del av den gröna skatteväxlingen. Höjd koldioxidskatt, kilometerskatt är exempel. Den höjda arbetsgivaravgiften vet jag inte var han får ifrån. Inget av de Rödgröna partierna har pratat om någon höjning av arbetsgivaravgiften utom i ett fall, nämligen att ta bort den sk. "McDonalds-subventionen". Dvs. att sänka arbetsgivaravgiften för alla de som anställer unga människor. Tror ni att en sådan sänkning kommer en advokatbyrå eller en körskola, vilka inte har någon möjlighet att anställa unga människor till godo? Nej, förslaget med en sänkning för alla som nyanställer istället känns mer rimligt och har en betydligt större träffyta.
Fastighetsskatten kommer inte återinföras enligt tidigare modell utan kommer att totalförändras, för att inte drabba människor på det sätt som tidigare var fallet. Läs på Ankersjö, är återigen mitt tips!

Miljöpartiet har drivit frågan om arbetstidsförkortning under lång tid, det är ingen vänsteranpassning. Det är snarare resten av partierna som anpassat sig till moderaterna eftersom de var det enda parti som 1971 var emot 40 timmars arbetsvecka. De allra flesta såg på den tiden en vidare förkortning av arbetstiden som en naturlig del av framtidens arbetsmarknad. Läs på Ankersjö!
Ankersjö nämner om och om igen fördubblade arbetsgivaravgifter för unga, vilket på korrekt svenska betyder: samma arbetsgivaravgifter för alla, men däremot en rejält nedskuren arbetsgivaravgift vid nyanställning vare sig det är en ung eller gammal person som anställs.
Rut-avdraget är en subvention av en specifik bransch som främst tillhandahåller tjänster som traditionellt och med rut-avdraget, nyttjats av högavlönade människor i första hand. Att subventionera bort rika knösars skattebrott är något som ingen vettig människa borde vilja ställa sig bakom.
Visst har rut gett några enstaka jobb, det råder det ingen tvekan om, men inte alls i den utsträckning att det gör någon egentlig skillnad för arbetsmarknaden som helhet. Det känns lika meningsfullt som friåret, båda sakerna ger vissa positiva effekter men de är båda slag i luften som dessutom absolut inte ger några långsiktiga lösningar på problemen med arbetslöshet.

När det gäller tågmonopolet så ropar Miljöpartiet i kör till och med med amerikanska republikaner. Man har nämligen i USA bestämt sig (och de allra flesta både republikaner och demokrater står bakom idén) för att återförstatliga järnvägen och tågtrafiken för att kunna samordna trafiken bättre.
Även i Storbritannien vill man återmonopolisera, likaså i Nya Zeeland. När det gäller tågtrafiken så är De Facto privatisering inte av godo!
Att Mp ställt sig tveksam till utförsäljningen av apoteket är också av kvalitativa skäl. Det handlar inte om att vurma för monopol eller förstatligande, utan att tjänster och varor som vård och mediciner skall vara lika tillgängliga för alla oavsett inkomst, bostadsort, sjukdom eller handikapp. Återigen; till och med republikanerna i USA är med på att apoteken skall bli delstatliga då de privata drugstores som funnits i landet enbart inneburit försämringar, svårigheter att få tag i mediciner, okunnig personal osv.

Mina sista ord till Ankersjö är följande: Miljöpartiet är ett grönt parti i första hand. Man fattar beslut utifrån ett grönt perspektiv och utifrån en vision om ett långsiktigt hållbart och fritt samhälle. Det går inte att placera in miljö eller rättvisa till höger eller vänster.
Att säga att Miljöpartiets politik inte är liberal anser jag vara synnerligen okunnigt.
Det är tråkigt att man som medlem i det, tillsammans med Folkpartiet, mest personlighetsförändrade partiet känner att man måste beskylla andra partier för just personlighetsförändring och falsk marknadsföring. Jag tycker nog att centerpartister borde se till att hålla rent framför sin egen dörr först och främst! Jag påminner: KÄRNKRAFTKÄRNKRAFTKÄRNKRAFTKÄRNKRAFTKÄRNKRAFT

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar