söndag 14 mars 2010

Mera Thailand

Att makten borde ges tillbaka till folket i Thailand, precis som de rödklädda demonstranterna tillhörande rörelsen UDD (United front of Democracy against Dictatorship) i Bangkok begär, råder det ingen tvekan om där är nog väldigt många beredda att hålla med, det finns dock några aber som bör poängteras;

Den nuvarande regeringen är tillsatt av Thailands författningsdomstol som har varit inblandad i varje premiärministers tillsättande och avsättande efter militärkuppen 2006. Detta i sig är väl visserligen inte särdeles demokratiskt men det är heller inte motsatsen då militären åtminstone i teorin inte ska styra vad författningsdomstolen beslutar.
Författningsdomstolen skall vara en oberoende institution och har till uppgift att övervaka den politiska situationen i landet, den tillsattes av militärjuntan i samband med militärkuppen.


Att få en överblick över den Thailändska politiska situationen är inte helt lätt och parlamentarikerna har bytt partier lite hur som helst och nya partier har bildats och upplösts i en rasande takt sedan 2006.

Här följer några exempel på de partier som varit inblandade i maktkampen och som marginaliserats av militären och författningsdomstolen de senaste åren:

Thai Rak Thai (TRT, Shinawatras parti som upplöstes och förbjöds av författningsdomstolen 2007), PPP (People´s Power Party) vilka förbjöds av författningsdomstolen att delta i inrikespolitiken den 2 december 2008, efter att vice ordföranden i partiet, Yongyuth Tiyapairat, visat sig ha köpt röster i det senaste valet och partiet anklagats för att vara en skuggrörelse för Thai Rak Thai. Yongyuth och flera andra höga medlemmar i partiet förbjöds att verka politiskt i fem år och kvarstoden av de högre medlemmarna bildade partiet Phuea Thai Party som idag befinner sig i opposition i Thailand. Phuea Thai ville att man skulle bilda en koalition bestående av alla parlamentets partier, men detta hörsammades inte då nuvarande premiärminister Abhisti Vejjajiva redan hade tillräckligt stöd i parlamentet för att bli vald till premiärminister även utan Phuea Thais stöd och Phuea Thais försök att få till en samlingsregering med rojalistiska folkpartiets ledare som premiärminister misslyckades.

Nuvarande premiärministern, Abhisit Vejjajiva anses åtminstone av de som jag talat med som okorrupt till skillnad från flertalet av parlamentsledamöterna, och att han skulle tvingas avgå verkar tämligen omotiverat åtminstone om man ser till denna faktor.
Vejjajivas Demokratiska parti är ett socialkonservativt parti med liberala och nyliberala inslag i den ekonomiska politiken och är därför uppskattad av den välutbildade överklassen, de turismberoende och de rika i Thailand, däremot är han mindre uppskattad av de fattiga och landsortsbefolkningen vilka fick det avsevärt bättre under Shinawatras ledning då försök att upprusta den sociala välfärden gjordes.
Vejjajiva anses också, av sina motståndare i Phuea Thai, UDD och de gamla PPP- och TRT-medlemmarna, vara en marionett för militärjuntan. Shinawatra å sin sida stal pengar ur statskassan, betalade mutor till höger och vänster, lånade pengar och struntade blankt i att betala skatt. Att välja mellan pest och kolera är inte alltid lätt...

Det finns dock annan demokratiproblematik - Nämligen det faktum att det förefaller vara på det viset att det så fort det finns risk för att det blir en vänsterledd regering sker ingripanden av militären på ett eller annat sätt. Ett exempel är att Samak Sundaravej partiledare för PPP som avsattes från premiärministerposten efter att ha befunnits skyldig till att ha varit programledare i ett matlagningsprogram på TV...!
Det faktum att militären inte kan hålla fingrarna borta från politiken får det demokratiska kugghjulet i Thailand att hacka rejält.

Det finns dessutom problemet att - om parlamentet löses upp i nuläget så finns ingen definitiv garanti för vad som faktiskt kommer ske i ett eventuellt val.
Det finns ingen garanti för att demokratiska val kan genomföras utan att UDD, som nu demonstrerar i Bangkok, eller PAD (Folkalliansen för Demokrati) vilka utgör UDDs motrörelse, blandar sig i processen för att påverka valresultatet.

Den politiska situationen i Thailand är minst sagt problematisk och svårförståelig. Den är ett invecklat spindelnät där man inte riktigt vet varken ut eller in.
Låt oss hoppas att de nuvarande demonstationerna dock fortsätter att vara fredliga och att den nuvarande festivalstämningen håller i sig vilket finns stora förhoppningar om. Låt oss också hoppas att parterna kan komma överens om en rimlig lösning. Tyvärr finns nog inte heller något hopp att sätta till regenten i Thailand kung Raman IX eller Bhumibol som han egentligen heter. Han har tidigare varit aktiv i medlande under de politiska kamper som utkämpats i Thailand under hans regeringsperiod, trots att detta egentligen strider mot hans ämbete och dess krav på politisk neutralitet. Nu är han dock för gammal och sjuklig för att göra en riktig ansträngning vilket är oroande...
Om PAD inleder motdemonstrationer eller regeringen utlyser undantagstillstånd vilket har pratats om riskerar dock det hela att urarta i våld och kravaller och det är det sista vi vill se! Undantagstillstånd skulle nämligen öka militärens makt och möjlighet att ingripa mot demonstranterna med våld och vapen vilket enbart skulle förvärra det hela och eventuellt leda till riktiga otrevligheter. Ju längre de båda sidorna väntar ut varandra ökar risken för otålighet och otåligheten riskerar att övergå i frustration. Vem som blir första part att antingen ge upp eller slå första slaget återstå att se.

Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar