torsdag 18 december 2008

Jisses vilken storstilad sorti!

Den kanske mest misslyckade ledaren av ett "demokratiskt land" i modern tid George W. Bush, har bestämt sig för att göra sorti på ett sätt som kanske ännu mer försämrar hans anseende än de saker han redan åstadkommit. Han har bestämt sig för att avsluta sin presidentperiod med ett antal beslut som gynnar vänner och bekanta som har stött honom under hans tid som president. Bland dessa återfinner vi oljeindustrin, kolindustrin och naturgasindustrin bl.a.

De beslut som har fattats är bland annat
- ett tillstånd för Black Mesa Coal Mine att bryta stenkol på Navajo- och Hobiindianernas territorium. Stammarna bad om en
förlängd tidsfrist för att kunna undersöka konsekvenserna av kolbrytandet ordentligt (de fick endast 45 dagar på sig). Detta har dock avslagits.
- En sk. BLM (Byreau of Land Managment) utförsäljning skall ske av områden i Utah som ligger i anslutning till nationalparker, gigantiska och vackra Canyons och stora områden med paleontologiskt värde då det tillhör en av de platser i världen med flest fynd av dinosaurielämningar. De företag som kan vara intresserade är just Stenkolsgruvor, Oljeföretag och Naturgasföretag
- En borttagning av ett tidigare beslut som skulle säkra överlevnad för utrotningshotade arter och dessutom har den tid då offentligheten har möjlighet att kommentera och kritisera och kräva bordläggning av beslut (public comment period) som hotar djur och natur kortats från två månader till en.
- att man utan Public-Comment period ska öppna 3700 miles i västra USA där man kan ha nya pipelines och annan energitransport. Guvernörerna i de västra delstaterna har till den 30 december på sig att kommentera för att få besluten hävda.

Man har i dessa besluten struntat i vissa och inte tagit full hänsyn till andra djur- och växtarter som är utrotningshotade eller lever i begränsade områden och därför är mycket känsliga för störningar. För att inte tala om hur otidsenligt det är av en rik (åtminstone tills för 8 år sedan) västmakt att inleda arbete för ytterligare oljeprospektering och stenkolsutvinning istället för att satsa på grön teknologi och möta den amerikanska ekonomiska och energikrisen på det viset. Dessutom inkräktar man med flera av dessa beslut på Amerikas ursprungsbefolknings territorier och möjligheter till självbestämmande. Det är fullkomligt obegripligt att man kräver att dessa stammar (som visserligen kanske inte lever så traditionellt alltid men ändå) ska underkasta sig lagar som stiftats av en 230 år gammal ockupationsmakt.

Men jag antar att George W. känner sig tvungen att avsluta sin presidentperiod med att tacka sina vänner. Jag vet inte riktigt ännu om dessa beslut måste igenom senat och representanthus först, i så fall kan man väl lugna ner sig, annars hoppas jag att Obama kan upphäva dem så fort som möjligt för de får inte gå igenom. Det är åter igen märkligt tycker jag att sådana här beslut, som är såååååå mycket större och viktigare för framtiden än kongressens godkännande eller ej av bilindustrin, går obemärkt förbi i Sverige och större delen av världen faktiskt. Inga politiska kommentatorer i Aktuellts sändningar över detta, men om Nasdaq går ner 0,1 promille då jävlar då ska det kallas in kommentatorer, Finansminister, Näringsminister, Opposition och fan och hans moster. Nej, jag tycker media borde skärpa sin bevakning och prioritera om lite. Tänk vad spännande det vore om detta debatterades i "Debatt" i en timme istället för att man debatterar om Mona Sahlin är bra för Socialdemokratin eller ej. SUCK!!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar