lördag 21 februari 2009

Akta dig Chávez!

Jag skulle vilja säga till Hugo Chávez, Venezuelas socialistiska president, att lugna ner sig och sina maktambitioner rejält. Han är en ledare som har gjort mycket gott i landet sedan han tillträdde som president 1999. Han har minskat fattigdomen stort (den extrema fattigdomen från 22 % till 8,5 % mellan 2002 och 2007), antalet analfabeter har minskat radikalt.
De sociala klyftorna och inkomstskillnaderna har minskat med 14 % mellan tidigare nämnda årtal och de sociala hjälpprogrammen som dragits igång med hjälp av oljepengar har visat sig mycket lyckosamma i att få ner barnadödlighet och sjukdomar beroende på undernäring och fattigdom (över 10 000 kubanska läkare avlönas av dessa oljepengar och arbetar i fattiga områden). Den nationalisering av Oljeborrningen som Chávez drev igenom har gett stora positiva resultat på dessa områden. Däremot har han inte lyckats stävja den skenande kriminaliteten i landet och inte gjort något åt den omfattande korruptionen. För att Chávez ska kunna uppnå omvärldens respekt måste han göra något åt även dessa områden.

Han måste också sluta upp med sina ansträngningar för att minska ner på demokratin i landet. Att han nu vann en folkomröstning om att att en president skall kunna väljas om hur många gånger som helst är visserligen inte något fel tycker jag för om en president gör ett bra jobb och är populär bland folket förstår jag inte varför han/hon inte skall kunna väljas om bara för att man suttit ett antal perioder. Chávez har dock onödigt stort inflytande över högsta domstolen, politiska motståndare utsätts allt oftare för trakasserier och i vissa fall våld ifrån grupper som svär Chávez parti trohet. Det vore så fantastiskt skönt om man kunde slippa dessa dumheter ifrån en socialistisk ledare! Istället skulle man vilja se en ledare som faktiskt ville uppnå ett jämlikt samhälle utan att han/hon själv inte står utanför denna jämlikhet och inte skapar en personkult och drar in på demokratiska fri- och rättigheter.

Chávez driver en egen TV-kanal i Venezuela där han dagligen håller tal i vilka han framhåller vilka framsteg landet gör och hur bra allting går. Propaganda som drivs på detta sätt är tyvärr inte heller något som man förknippar med en sund demokrati. Jag vill så gärna tro på den moderna socialistiska revolutionen som pågått i Latinamerika det senaste decenniet, men man tappar förtroende då ledarna beter sig på detta vis. Låt oss hoppas att Chávez lugnar ner sig i sina maktambitioner och inte drar med sig Evo Morales och flera andra socialistiska ledare på kontinenten i denna odemokratiska riktning. Jag vill uppmana Chávez att istället visa omvärlden att Socialism kan vara en fungerande ideologi, att jämlikhet, jämställdhet och humanism inte är en utopi utan att man kan uppnå ett samhälle där alla har en dräglig tillvaro utan att människors rättigheter måste kränkas och utan att demokratin behöver minskas eller helt elimineras.

Slutligen vill jag att man ser till att vinna ut de sista pengarna av oljan och sedan försöker försörja landet långsiktigt istället. Oljan har gjort sitt jobb, man kan inte längre förlita sig på fossila bränslen för att nära folket då denna marknad är vikande. USA, som varit en stor kund av Venezuelansk olja, kommer till exempel handla allt mindre då man har en president som siktat in sig på att få bort beroendet av utländsk olja. Chávez kommer snart också känna på konsekvenserna av den ekonomiska nedgång som resten av världen hamnat i och måste skynda sig att bygga upp ett försvar emot denna. Annars är nog hans dagar som president räknade trots hans vinst i folkomröstningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar