måndag 6 december 2010

Wikileaks och regeringars panik

Det är obehagligt att se hur sk. demokratiska regeringar agerar för tillfället. Efter Wikileaks publiceringar har kanadensiska och amerikanska regerings- och parlamentsföreträdare uttalat dödshot, rena "fatwor" mot sajtens grundare Julian Assange. Istället för att bemöta det som står i dokumenten väljer statsmän och tjänstemän att säga "inga kommentarer" och utfästa belöningar till den som hjälper till att gripa "de ansvariga". En del hävdar att vi eventuellt blickar in i en framtid där internet inte är tillgängligt för gemene man.

Visst finns det baksidor med publiceringarna och det kan kanske vara så att enskilda personers säkerhet sätts på spel, men frågan är om dessa enskilda personer inte själva har satt sig i denna position och frågan är om det inte är värt det för demokratins skull.
Regeringar, tjänstemän, politiker, organisationer och underrättelsetjänster har gått bakom ryggen på de folk som de skall företräda. I demokratier är nämligen regeringar och parlament folkets representanter, folkets armar, ben, ögon, öron och hjärnor. De är valda att leda landet å folkets vägnar. Det är inte upp till enskilda personer att smyga med information, att göra upp hemliga informella samarbetsavtal som överskrider gränser som utgörs av nationers lagar!

I ljuset av de avslöjanden som gjorts de senaste veckorna måste vi börja fundera över vad det är för ett gäng som sitter i Rosenbad. De tre regeringspartier som agerar stödpartier till Moderaterna borde också fundera över om de skall fortsätta stödja myglet.
Naturligtvis är det inte bara nuvarande regering som står bakom alla dessa informella samarbeten med främst USA, utan detta är något som pågått ända sedan 1950-talet åtminstone. Samtidigt verkar samarbetet faktiskt ha fördjupats. Sverige har smugit med i ett NATO-medlemskap i praktiken trots att det inte finns stöd för något sådant i Sveriges riksdag eller i folkopinionen.
Jag ser ingen annan utväg för regeringen i nuläget än att utlysa nyval och det bör även inledas förundersökningar mot de tjänstemän och politiker som nämns i dokumenten angående landsförräderi.

Sverige ÄR lagstadgat alliansfritt som nation och det är definitivt inte upp till någon regering, inte upp till någon tjänsteman eller enskild riksdagspolitiker att försöka ändra på detta genom att ingå informella och hemliga avtal med främmande makt vare sig denna makt är USA, Ryssland, Kina, Saudiarabien eller Australien!

Jag ser med spänning fram emot nästa steg i denna härva och hoppas att människor i allmänhet börjar fundera över vad regeringarna i så kallat demokratiska länder egentligen håller på med. Jag hoppas också att dessa så kallat demokratiska regeringar inte lyckas tysta sanningen och stoppa möjligheterna för Wikileaks att fortsätta sitt arbete.

För övrigt vill jag också poängtera att vi har ministrar som utöver att omnämnas i wikileaksdokumenten, bland annat som "en medelstor hund", också sysslat med andra skumraskaffärer vilka borde offentliggöras ordentligt.

Läs Gärna:
Jinge
Jinge igen
Annarkia
Annarkia igen
Anna Troberg
Kulturbloggen
Nyhetsverket
Mats Engström

http://intressant.se/intressant

1 kommentar:

  1. Läsvärt inlägg.

    Detta är allvarligt. Vi får ta en rejäl fundering om vår självgodhet gällande yttrandefrihet. Det skulle vara önskvärt med en svensk politiker som träder fram och tar sitt ansvar på samma sätt som Ron Paul har gjort i USA. Vår trovärdighet stor på spel.

    SvaraRadera