lördag 9 oktober 2010

Tänk om människor tänkte efter...

I torsdags besökte jag en mycket intressant föreläsning rörande sojaproduktionen i Latinamerika.

Sojabönor odlas i enorma monokulturer. 80 % av all soja är genmodifierad för att motstå bekämpningsmedel och man besprutar fälten med enorma mängder bekämpningsmedel för att döda ogräs, annan växtlighet och insekter. Man skövlar mängder med tropisk regnskog för att få jord att odla på, bekämpningsmedlen rinner ut i vattendrag och orsakar försurning och förgiftning. Multinationella företag som odlar sojan tvingar med hjälp av polis bort småbönder, från mark som odlats av kollektivjordbruk under hundratals år, genom att vifta med papper om att marken har köpts efter alla juridiska regler. Trots att småjordbruken har odlat marken och bott i byarna under många generationer har man inte juridiken på sin sida utan tvingas lämna sina hem och åkrar.

Mer än 75 % av sojan blir till djurfoder - Djurfoder som inte äts av den inhemska boskapen utan som äts av boskap i USA och Europa. Svensk nötboskap, grisar, höns och får äter denna soja och slutar sedan på våra köttfyllda tallrikar. Stora delar av sojan blir också till biobränsle och en försvinnande liten del blir till vegetarisk mat i vår del av världen.

Den stora boven i detta är alltså den Europeiska och Amerikanska köttproduktionen och vi skulle kunna göra enorm skillnad bara genom att skära ner på vår köttkonsumtion. Om alla svenskar valde att äta vegetariskt minst en dag i veckan skulle man minska vår klimatpåverkan motsvarande 233 000 avställda bilar!

Den genmodifierade och tungt besprutade sojan har fullständigt slagit ut småjordbruket och den ekologiska odlingen av soja i Latinamerika. I Sverige odlas inga proteinväxter överhuvudtaget idag, utan allt importeras från framförallt Sydamerika.

Vad är problemet? Bryr människor i vår del av världen sig inte om att regnskogen skövlas?Bryr människor i vår del av världen sig inte om att andra människor tvingas bort från sina hem och sina ägor? Bryr människor i vår del av världen sig inte om att vattendrag förstörs och förgiftas? Bryr människor i vår del av världen sig inte om att djurarter och växtarter dör ut och att varje djurart som dör ut drar med sig 100-tals andra djurarter och växtarter i sitt fall?

Jag tror att människor gör det, men kunskapen är otroligt liten om vad som pågår. Kunskapen om vad som händer innan köttet kommer på tallriken, eller aluminiumburken fylls med Coca Cola existerar knappt. De scener som nu utspelar sig i Ungern hör i stort sett till vardagen i många fattiga länder, men detta hör vi sällan talas om. I Indien tvingas arbetare inom textilindustrin stå med kemikalieinnehållande vatten upp till knäna då tyg skall färgas, I Afrika dumpar multinationella företag mängder med miljögifter i områden där fattiga människor bor eller där ingen bor men mängder av endemiska djurarter och växtarter lever.

Vi behöver en folkstorm, vi behöver engagemang ifrån medier, vi behöver hjälp att förändra vårt tänkande. Vi utarmar jorden, vi förstör för människor och vi dödar hela djurarter i en rasande takt - detta mina vänner är allt annat än hållbart!

Vad detta och en mängd andra problem visar är att kapitalismen INTE är något bra system och verkligen inte det minst dåliga system som utformats. Kapitalismen är det system som orsakat mest lidande på vår jord faktiskt, även om vi i västvärlden och i de rikare områdena i USA inte märker av detta i någon större utsträckning ännu. Kapitalismen har ökat fattigdomen i Afrika, ökat fattigdomen i Sydamerika och ökat fattigdomen i Sydostasien i precis samma takt som rikedomen ökat i vissa andra länder. Kapitalism och framförallt nyliberala ekonomiska idéer ger ökade klyftor, ökade vinstkrav, ökad miljöförstöring, kortsiktighet och bidrar till enormt lidande för människor, växter och djur.

Jag är orolig, men samtidigt hoppfull. Det finns massor av människor världen över som engagerar sig för miljön, för en omställning till ett mer hållbart samhälle, det finns regeringar som har uppmärksammat problematiken och börjar vidta åtgärder, men det går ännu alltför långsamt och alltför många motståndare till förändring finns kvar. Jag vet inte vad man skall göra med alla dessa förnekare och strutsar som stoppar huvudet i sanden och tror att de åtminstone skall hinna leva sina egna liv innan det går åt he-v-te. Opinionsbildningen fortsätter dock och för eller senare skall vi som förstått gå segrande ur kampen!

Intressant

3 kommentarer:

  1. Skönt med någon som tror på kampen om att en bättre värld är möjlig!

    SvaraRadera
  2. Det finns ett stort miljöhot som tyvärr ingen reagerar på, det gäller både miljömärkta varor och dom fall där man försöker skapa bättre villkor för arbetarna i utvecklingsländer. Ofta kan producenten ta ut ett högre pris för varor som är producerade miljö och rättvisemärkta. Naturligtvis är det helt riktigt. Men vad händer sen? Distribution och handel använder procentpåslag. Man tar alltså ut ett högre påslag i pengar utan att tillföra något alls med tanke på miljön i kedjan till konsumenten. Detta gäller även miljömärkta varor som görs i Sverige, typ kravmärkt mat.Om bonden får 50 öre litern extra för sin kravmärkta mjölk, så tar även butiken ut 50 öre till för att sälja. Detta utan att tillföra något alls som påverkar miljön positivt. Detta gör att affärerna tjänar extra och att det som görs miljövänligt blir onödigt dyrt. Fick det här bekräftat när jag tog upp det med ett konsumombud och även om det är många år sedan så tror jag det gäller fortfarande. Det borde bli en reaktion mot detta så vi fick ned priset och fler valde miljömärkt.

    SvaraRadera
  3. Absolut!!! Det är ett rent rån och ett hån mot miljön samt procucenter + konsumenter!

    SvaraRadera