torsdag 3 juni 2010

Älska din nästa såsom dig själv

Hur kan någon människa - vare sig man är kristen, muslim, buddisht, hindu, jude, zoroastrier eller atteist - tycka att det är OK att döda människor som inte ens är beväpnade (Att kalla slangbellor för vapen är patetiskt, då dessa endast fungerade som eventuellt självförsvar emot pansarbrytande monsterkanoner och automatkarbiner).
Syftet med Ship to Gaza-konvojen var absolut inte att kriga, att attackera eller att bidra till någon terrorverksamhet.
Självklart fanns det vissa individer, av alla de människor som färdades med båtarna, som var beredda att skydda lasten med hjälp av våld, men majoriteten var fredliga under hela tiden och hade inte ens en tanke på att försvara sig, sina intentioner eller lasten, med vare sig händer eller tillhyggen.
Trots detta ansåg sig alltså Israel ha rätt att i form av maskerade soldater attackera båtarna på internationellt vatten! Det var inte ens tänkt att skeppen skulle färdas på israeliskt vatten överhuvudtaget utan skulle ju in på Gazaremsan via PALESTINSKT vattenterritorium (territorium som Israel inte har att göra på), vilket gör attacken ännu mer orättfärdig.
Det är svineri och sjöröveri utfört av en skurkstat med en obehaglig och ruskig regering som utgör ett gigantiskt hot mot världsfreden och framförallt freden i Mellanöstern!

Jag känner djup sympati med alla de fredsälskande Israeler som tvingas skämmas över sin regerings agerande och det obehagliga som också utspelat sig i Knesset efter den folkrättsvidriga bordningen av båtarna och fängslandet av fredsaktivisterna!
Titta på filmen och inse att det här handlar om riktiga knäppgökar och extremister som inte finns någon möjlighet att resonera med.
Låt inte Israel och israelerna bli mer isolerade på världskartan! Låt inte omvärldens hat gentemot nationen byggas upp mer!
Staka ut en ny väg, ty den väg som Israel färdas på just nu kommer leda till en sak - Mer krig, mer hat, mer förakt, mer attacker från båda sidor, ökade risker för civil befolkning på båda sidor och slutligen nationens fall. Dvs. Israel kommer inte att kunna fortsätta finnas i denna region om inte en försoningsprocess startas NU. Denna process måste innehålla ensidiga ursäkter där Israel erkänner alla sina misstag, alla sina brott och erkänner all sin skuld och inser att det palestinska motstånd som mött nationens medborgare och soldater enbart har varit fullkomligt rimligt och förståeligt motstånd mot en ockupationsmakt.

Jag har oerhört svårt att tro att Mattias Gardell skulle ha börjat slåss med de Israeliska soldaterna, men trots detta fick han mottaga slag ifrån dem vid ett flertal tillfällen.
Snälla söta knäppgökar till sk. Israelälskare i vårt avlånga land;
Ni måste väl ändå förstå att personer som Mattias Gardells och Dror Feilers vittnesmål inte går att avfärda hur som helst! Ni måste begripa att Israel måste finna nya strategier, nya vägar och en ny inställning till Palestina och palestinierna för att en fred skall vara möjlig att uppnå.
Sluta prata om Israelhatare, antisemitism eller andra dumheter som inte har med verkligheten att göra utan börja tänk efter lite och fundera över om det verkligen är så att Netanyahu och hans anhang vill ha fred eller om det är så att de De Facto lever sitt politiska liv på att föraktet, hatet, konflikten och stridsviljan hålls vid liv.

Slutligen undrar jag varför den svenska regeringen inte redan fattat beslut om att med omedelbar verkan avbryta alla militära samarbeten med Israel i första hand och alla andra typer av affärsförbindelser i andra.

Jag och många med mig inväntar reinfeldts besked, och hans kraftfulla fördömande av attacken, men det kommer väl inte ske tyvärr. Låt oss byta regering i höst, till en regering som vågar sätta ner foten mot de fruktansvärda brott mot mänskligheten, mot folkrätten och mot internationella konventioner och lagar som Israel ständigt står för.
http://intressant.se/intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar