torsdag 17 december 2009

Euron

Vad är det med mina landsmän och kvinnor?! Plötsligt är en majoritet av svenska folket positiva till ett införande av Euron som valuta i Sverige.

Trots att Euron förutspås gå mot ett eller flera mycket svåra år. Med de finansiella kriser som hotar i Euroländer som Grekland, Spanien, Italien och Irland riskerar Euron att sjunka drastiskt i värde och till och med utplånas helt som valuta. Anledningen är att de nämnda länderna inte kunnat hålla sig från att skaffa sig ett budgetunderskott i statskassan på mer än 3 % trots att detta är den viktigaste regeln i hela Eurosamarbetet. Grekland är det land som befinner sig i det värsta krisläget och självklart kommer EU på något sätt försöka hjälpa landet. Men vart ska pengarna komma ifrån? Ska länder som Danmark, Storbrittanien eller Sverige som inte ens ingår i Eurosamarbetet betala? Ska fattigare länder som Lettland, Polen eller Slovenien betala?
Jag tror att svenskarna borde läsa på lite mer och tänka efter lite mer innan de byter åsikter. Det är enligt mig en plikt man har som medborgare i en demokrati att finna och ta till sig den information som finns att få. Man bör vara påläst och veta vad man tycker, tänker och röstar på.
Euron skulle INTE vara en fördel varken för Sverige eller för svenskarna.
Vi har dessutom redan röstat om detta. Svenska folket bör istället koncentrera sig på att läsa på inför valet 2010 och förstå att det i klimathotets tider endast finns ett parti som är rimligt att rösta på - nämligen Miljöpartiet, de gröna. Heja MP i valet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar