fredag 7 november 2008

Senaste nytt

Så har då äntligen jag också börjat blogga. Det är nästan oundvikligt att börja då detta är det självklara forumet idag för att göra sin röst hörd.  Dagens ämne som jag måste ta upp är det faktum att det bestämts att vårdbidträdenas och undersköterskornas tid inom äldreomsorgen är förbi. Dessutom måste jag ju kommentera att Barack Hussein Obama om ca två månader kommer att flytta in i Vita Huset i Washington D.C som den 44:e presidenten av Amerikas Förenta Stater.
Vi börjar dock som sagt med den statliga utredningen om arbete inom äldreomsorgen; Den fastslår att det ska krävas adekvat utbildning och kompetens för att få arbeta inom äldreomsorgen. Jag tror att det kommer innebära stora, stora problem. Dels anser jag själv, efter att ha varit timvikarierande vårdbiträde under 3 års tid inom äldreomsorgen, att det inte krävs någon högre utbildning för att utföra de jobb som ska utföras och dels tror jag att man kommer att få mycket tufft att finna tillräckligt med folk som vill utbilda sig inom området. Det är redan idag svårt att rekrytera tillräckligt med personal för att fylla de luckor som sjukskrivningar och VAB-ledighet skapar. Hur ska man hitta unga människor som är beredda att gå en hel utbildning för att sedan få vikariat där de arbetar med att fylla dessa luckor? Det man snarare behöver koncentrera sig på är att utbilda de som arbetar med rekrytering. De måste bli bättre på personkännedom och känna av vilka som kan tänkas klara av de uppgifter de kommer att ställas inför. Under mina 3 år (plus lite sommarjobb) så har jag stött på och jobbat ihop med ett antal personer, både med och utan utbildning, som absolut inte har i äldrevården att göra. Det kan dels vara med anledning av att de inte har den sociala kompetens som det krävs för att arbeta med människor överhuvudtaget, och det kan vara för att de inte riktigt förstår att de i vissa fall har ansvar för någons liv främst då personer med hjärt- kärlsjukdomar och människor med diabetes. Och i vissa fall kunde det bero på att de inte alls fungerade ihop med den övriga personalen. Man borde ha bättre mallar att utgå ifrån då man rekryterar personal för att undvika dessa problem. Jag tror inte alls att en utbildning kan göra mycket åt saken, en utbildning kommer inte förändra någonting. Misstag kommer fortfarande ske, folk kommer fortfarande ogilla varandra och en utbildning ger inte den kunskap som man behöver för att ta olika typer av människor på olika sätt. 
     Allmänbildning är antagligen den allra viktigaste egenskapen för att arbeta inom äldreomsorgen. Till exempel kan man hamna i samtal med en gammal arméofficer som gärna talar om andra världskriget eller kalla kriget och politik. Ibland kan man hamna med någon som har rest över hela världen och gärna talar om hur människorna i södra Kambodja är jämfört med södra Malysia. Eller så hamnar man med en spelman/spelkvinna/musiker som gärna pratar kompositörer eller taktarter i folkmusik. Hur man ska ta dessa människor lär man sig inte på någon utbildning i världen. Att dela ut dospåsar med medicin eller ta ut medicin ur rätt fack i en dosett krävs inte heller någon utbildning för att lyckas med. Att ta med sig rätt nycklar då man åker ut på ett larm lär man sig inte heller utan det är rent sunt förnuft. Nej jag tror att utredningen ska tänka om ett slag och fundera över om en utbildning verkligen är rätt sätt för att uppnå de slutmål som de har.

Min andra fundering är om Barack Obama. 
Jag har under hela kampanjperioden ända sedan Demkratiska partiets kongress 2004 faktiskt varit en flitig supporter av Barack Obama som president. I början mest för att det var roligt att hålla på någon som uppenbart aldrig kunde bli president för därtill var hans åsikter alltför vänstervridna och hans hudfärg alltför mörk. Men när primärvalskampanjandet satte igång och han visade sig kunna stå sig mot både John Edwards och Hillary Clinton blev det plötsligt en realistisk möjlighet. Han har drivit en fantastiskt välregisserad och intelligent kampanj och faktiskt lyckats med det som Michael Dukakis misslyckades med 1988 nämligen driva en kampanj utan att svara tillbaka på personliga påhopp och ändå vinna vilket är oerhört unikt. Det kan innebära en ny era i hur man gör politiska kampanjer i USA, ända sedan Lee Atwater startade sitt arbete i början av 1980-talet så har kampanjandet i USA nästan uteslutande gått ut på att förstöra för motståndaren snarare än att nå ut med ett budskap. Obama har gjort precis tvärtom, inte ett onödigt personligt påhopp utan endast skickat ut sitt budskap och jämfört detta med motståndarens budskap.
      Barack Obama har under sin tid som presidentkandidat varit tvungen att bli allt mindre radikal vilket är förståeligt, eftersom amerikanska folket aldrig skulle acceptera att man begränsade deras rätt att bära vapen eller deras rätt att med hjälp av myndigheter ha ihjäl människor för att de begått något brott, men det är ändå beklagligt och jag hoppas att han kommer ge uttryck för sina riktiga åsikter nu då han faktiskt innehar positionen som president. På den svenska politiska kartan är det vanskligt att placera in honom då han i vissa fall har mycket vänsterinriktade åsikter såsom beskattning av rika personer men han väger upp dessa åsikter med att ha förvånansvärt konservativa åsikter när det kommer till homosexuellas rätt att ingå äktenskap. Han är ju heller ingen fredsduva utan han vill i första hand omstrukturera de amerikanska styrkorna för att få en starkare insats i Afghanistan där problemen är större idag än vad de är i Irak. Afghanistan är ju också ett land som USA hade "rätt" att anfalla enligt folkrätten då anfallet var subventionerat av FN. Irak är ett land där USA inte har rätt att vara och det enda rätta är att göra som Obama att sätta upp en tidsplan för en reträtt. Jag hoppas att dock att Obama kommer att inrikta sig på sikt att vara president i ett land som inte befinner sig i krig. Det var oerhört längesedan USA inte var inblandade i väpnade konflikter någonstans på jorden men vilken underbar tid vi skulle kunna leva i om världens starkaste vapenmakt kunde lägga ner sina vapen och rikta in sig på att på ett fredligt sätt uppnå lika rättigheter och demokrati världen runt. Detta är kanske ingen realistisk dröm men jag kommer inte ge upp den. Något som är oerhört positivt med Obama är däremot hans inställning till miljöarbete och klimatkrisen. Att funderingar finns att tillsätta en miljöminister med namnet Albert Gore är ju fullständigt magiskt! Det skulle innebära att världens än så länge mäktigaste land plötsligt skulle ligga långt fram i kampen mot klimatförändringarna till skillnad ifrån stolpskottet som suttit på presidentposten de senaste 8 åren, vilken har ignorerat denna fråga totalt. 
Tyvärr kommer antagligen Obamas första år eller kanske de första 2 åren uteslutande gå till att reda upp i den ekonomiska härva som George W Bush har försatt landet i. Men låt oss hoppas att det ges lite ekonomiskt utrymme att lägga pengar på miljöarbete och en del sociala insatser såsom överkomlig sjukförsäkring för alla barn. 
Nu måste jag avsluta dagens blog-inlägg men jag garanterar att jag återkommer och att mitt skrivande kommer vässas efterhand. Tack för att du läst (om du har gjort det, annars tackar jag för att du hade intresse för min sida) Ha en god dag.//Razz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar